Category: Самуил Каварджиев – Статии

РОДОПСКА МАХАЛА НА БОГУТЕВО

ПРИКАЗКА ЗА СТАРИЯ БУНАР В ЕДНА РОДОПСКА МАХАЛА НА БОГУТЕВО

     Не зная кога и кой е направил нашия стар бунар в Родопската махала “Извора”, където са дошли да живеят моите прадеди, “каварджиите”, което пък значи “непокорените” или поне “непокорните”. Не зная коя година...

И дойде Божията Земя в Чикаго…

Преди няколко седмици получих голям хабер от Смолян! Величка Пачеджиева ми изпрати книгата „ДОКОСВАНЕ ДО СВЕТОСТТА” и няколко свои снимки от посещението си на Светата Земя! Беше стъпила и видяла Светите места, люлката на ...

Библейската истина за труда и мързела

Библията е Книга, събрала духовната сила и мъдростта на хората. Тя е наследство от поколения за поколенията.  Затова и в нея намираме и пътищата към духовното израстване и Бога,  и често пъти – добри...

Ден денувам в Чикаго, нощ сънувам моите Родопи!

Едно родено в Родопите момче, и особено ако е прекарало след това поне петнадесетина години  сред вълшебните планиннски гори, е благословено на първо място с най-важното в човешкия живот: здраве! Родапчанинът не знае пътя...

РАЗСТОЯНИЕТО ОТ БОГА ДО САТАНАТА

Седя сега по Великден 2012 година в къщи, в Чикаго,  уморен, ама доволен, защото поработих и помогнах, доколкото мога, в  църквата “Свети Иван Рилски – Чудотворец” да посрещнем дошлите на Великото Възкресение хора. Седя...

ОГРАДА, ВМЕСТО ПРЕГОВОРИ С МЕЧКАТА

…И така, веднага след дъжда и утринната буря, тръгнахме с чичо ми да събираме разбитите от мечката кошери на приятеля му Илия.Като минахме край хармана, където вършеехме нашето жито, видяхме страшна картина: мълнията, която...

Самотна жена в Чикаго

Случи се години преди току-що дошлата при нас Нова 2012-та… Пак беше януари, валеше сняг, случи се в Чикаго. Стана в Даун Таун. В подземието на големия стар „билдинг”, където, струваше ни се, само...

Както искате да постъпват с вас човеците, така и вие постъпвайте с тях

В една своя книга проф. д-р Д. Свиленов, член на Българската академия на науките, представя миналото, настоящето и бъдещето на човечеството, според Библията. Събрано е в малко страници, има осем издания досегега всяко от...