Днес текат последните дни?!

Когато слушаме и като гледаме какво става по света, когато се оглеждаме дори и край нас, все повече се стъписваме и се питаме: накъде сме тръгнали? Накъде върви днес нашият свят? И дали това е наш свят или на други, които ни водят като стадо, незнайно накъде? И, още по-лошо, ние  със страх започваме да се досещаме, че не ни се иска да идем там…

Но можем ли да променим посоката? И кой ни е избрал тези пътища?

Объркани и обезсърчени, страхът ни започва да се превръща в злоба, любовта ни – в омраза. Първо – към  съседа, който ни се струва по-хитър и безскрупулен от нас. И не се свени от измами, да краде и прави престъпления, от които пълни къщата си с пари и злато, гаражите си с най-новите коли, а леглото – с по-красиви от нашите жени… Завистта ни расте и ние скоро ще го надминем по наглост и престъпления…
Като че няма кой да спре злато и да усмири рогатия дявол и неговите злокобни ангели – убийци – алчност и омраза, болестите и войните, порокът и насилието… които постепенно купуват душите на все повече хора. Нашите души, които не са били създадени такива, но сега са станали… точно такива!
Чета Библията, тази огромна, като че с вечно раздалечаващи се граници картина на човешкия живот, и отново попадам на виденията на Свети Йоана Богослова, който идва в  съзнанието ни с епични библейски картини:

7.  И стана война на небето: Михаил и Ангелите му воюваха със змея, а змеят и ангелите му воюваха против тях,
8. но не устояха, и за тях се не намери вече място на небето.
9. И биде свален големият змей , древният змей, наречен дявол и сатана, който мами цялата вселена – свален на земята , а заедно с него бяха свалени и ангелите му.
12. Затова, веселете се, небеса, и вие, които обитавате в тях! Горко вам, които населявате земята и морето, защото дяволът е слязъл при вас с голям гняв, като знае, че му остава малко време.

/Откровение на Свети Йоана Богослова  гл.12:7-9, 12/

Думите на пророците обикновено ни плашат, те умеят да ни упрекнат заради греховете ни, заради слабостите ни пред  изкушенията , но и умеят да ни дадат  глътка въздух – да ни покажат спасението!

Божественото Начало, но сатанинския край на човечеството? Нима това е съдбата ни?  Сътворено с  Божия частица в своята същност, но осъдено да премине през чистилището на борбата със сатанинските сили…  Предстои ни сякаш бъдеще с не лека борба със срасналите с човека сатанински творения, каквито са войните и омразата, болестите и завистта, алчността и престъпленията.
Последните думи в цитираното откровение на Свети Йоана ни предупреждават, че победеният  дявол, тъмните сили, които са притежавали огромна сила в хаоса на Вселената,  са изгубили  сражението  в този момент, когато Създателят Бог е сътворил първия, подобен Нему, Човек!
Представяте ли си какво поражение е за сатаната, че от мрака и хаоса Бог създава светлина, живот и висшия живот на Човека – с разум и чувство, със способности да се развива и сам да става творец?

От този момент дяволът няма друга алтернатива  освен  да се бори с всички сили срещу това опасно божие творение, което накланя везните от мрачния хаос към живата светлина!

В редица апокалиптични картини се описват по различни начини битката между доброто и злото, между Бог и Божието начало у хората и сатаната и сатанинските пороци, убиващи човека.

4. И излезе друг кон, риж; и на ездача му бе дадено да отнеме мира на Земята, та човеците един други да се убиват; и даден му бе голям меч
/Откровение на Свети Йоана Богослова гл.6:4/

Да, днес текат последните дни. Но за кого? За всички нас, за Човечеството, създадено от Бога за да смени бездънният мрачен безкрай със Божествените искри на  живото и разума? Или само за онази част от хората, които не ще успеят да преминат през дяволските блата от пороци  и злини, с които сатаната днес пълни нашия дом и двора ни, нашия град и нашата държава, народите по света, в чийто души хвърля омраза и поквара?  Или може би това са наистина последните дни на сатаната?
В “Книга на Пророк Исаия” виждаме оптимистична развръзка, защото Бог ще помогне на своите верни и достойни чада, които  са изгонили от душите си своите бесове и дяволските  кълнове:

11. И всички Мои планини ще направят друмаве, и Моите пътища ще бъдат издигнати.
12. Радвайте се, небеса, весели се земьо, и възклицавайте от радост, планини, защото Господ утеши своя народ и помилува  Своите страдалци.”

/”Книга та Пророк Исаия”, гл. 49: 11-12/  

Четейки Светото Евангелие от Матея виждаме сякаш картини от нашия живот в днешно време, но това не е така – това е само  потвърждение, че техническият прогрес не е оказал  твърде забележимо влияние върху морала на хората през последните две хиляди години. В думите на Иисуса Христа към неговите ученици прозират духовните язви и на нашите предшественици, защото съвсем явно е, че те са били познати и по онова време…

1. И когато Иисус излезе от храма и си отиваше, учениците Му се приближиха да Му покажат сградите на храма.
2. А Иисус им рече: виждате ли всичко това ? Истина ви казвам: няма да остане тук камък на камък, който да не бъде сринат.
3. И когато седеше на Елеонската планина , дойдоха учениците Му при Него насаме и рекоха: кажи ни кога ще бъде това, и какъв ще бъде белегът за твоето пришествие и за свършека на света?
4. А Иисус им отговори и рече: пазете се да ви не прелъсти някой;
5. защото мнозина ще дойдат от Мое име, говорейки: аз съм Христос и ще прелъстят мнозина.
6. Ще чуете боеве и вести за войни. Внимавайте, не се смущавайте, понеже всичко това трябва да стане; ала туй не е още краят.
7. Защото ще въстане народ  против народ, и царство против царство; и на места ще има глад, мор и трусове;
8. а всичко това е началото на болки
9. Тогава ще ви предадат на мъки
10. Тогава мнозина ще се съблазнят, и един други ще се предадат, и един други ще се намразят;
11. много лъжепророци ще се появят и ще прелъстят мнозина;
12. и понеже беззаконието ще се умножи , у мнозина ще изстине любовта;
13. а който претърпи докрай, той ще бъде спасен.

/”От Матея Свето Евангелие” гл.24: 1-13/.

Болести с огромен потенциал – като рак, инфекции, спин, икономическите катаклизми на съвремието, унищожаването на природата,  днес са лошите показатели на съвремието, които не ни дават спокойствие. Двете световни войни през минали век, които са най-кръвопролитните в човешката история и десет или дори двадесет хилядните ядрени бойни глави, които могат да унищожат за броени часове  живота по цялата наша планета не ни дават покой. Тероризмът – като се започне от самоубийствените атентати и се стигне до такива сериозни сатанински актове като тези на 11 септември 2001 година с над 2000 невинни жертви… Всичко това показва, че ние не само че не сме извървели достатъчно дълъг път към нашето спасение, но и имаме сериозни причини да се обединим по-здраво и всеотдайно в Битката срещу злато.
И нека в нашата, моята и твоята, приятелю молитва , да  вплетем думи, които излизат от сърцето ни: “Не искаме, и не ще дадем на злото и сатаната, на дявола, който носи греховете на света,  да властвуват нито на небето, нито на земята!  Да бъде волята и царството на нашия Отец  Бог, Неговият Син и Свети Дух! Амин”!

Самуил КАВАРДЖИЕВ

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...