Геният на Ботев

Изучавайки римският поет Хораций научих, че преди него латинският е бил груб, недодялан, беден на изразни средства. Цялото римско общество начело с Август и Меценат го считат за гений, защото смятат, че той е направил латинският красив, възвишен, богат на изразни средства, стимулиращ творческото мислене.

Това означава, че един човек, Хораций е създател на латинския литературен език. Поезията му се харектеризира краткост, стегнатост на мисълта. Умението да кажеш кратко е умение да кажеш точно и ясно. Хора с такива способности се срещат рядко и те винаги са сред гениите на човечеството. С шега, с насмешка често могат да се изразят и обяснат важни неща по-добре от колкото при продължително и сериозно обмисляне. Тази мисъл е илюстрация на гениалността на Хораций.

По късно същото разбиране чух за Пушкин и руският език. Преди него руският език също като латинския е бил груб, недодялан, беден на изразни средства. След него езикът става красив, извисен, богат и стимулиращ творческото мислене.

В мен веднага възникна мисълта, че Христо Ботев е повторил гениалното постижение на Хораций и Пушкин спрямо българския език. Аз никога не съм чувал тази теза, че литературният български език е създаден от един гениален човек – Ботев – и че това е неговото най-велико и най-гениално дело.

Целият български народ мисли и говори с езикови форми създадени от Ботев. Чувал съм възклицания „Как може в неговите текстове и стихове да не можеш да намериш един архаизъм”, а той ги е писал преди 1876 г. Прочетете Хайдути и вижте колко кристално чист, красив и съвършен е езикът, с който е написано стихотворението. Аз съм чел пълно събрание на неговата проза от около 1000 стр. и те също са написани на изискан литературен български.

Аристотел казва, че човекът е такъв какъвто е езикът му. Българският език е главният български признак и дори чужденците, които говорят български стават българи. Геният и делото на Ботев са като тези на Хораций и Пушкин, а това означава, че той е по-гениален от колкото сме си мислили.

Aз мисля да публикувам тази бележkа на английски език в профила ми в Facebook, където може да прочетете на английски и други мои филосовски бележки.

Петър Дочев

 

You may also like...