Контакти с нас

БЪЛГАРИЯ 21 ВЕК
Българска Интернет медия, базирана САЩ
и електронна версия на изданията „Старт Чикаго” и „България 21 век”
Жана ВЕЛИЧКОВА – мениджър
Климент ВЕЛИЧКОВ – главен редактор
Кина БЪГОВСКА – художествен редактор
Диана ЦАНКОВА – компютърен и уеб дизайн
Дежурен екип “ЧикагоБул 21”:
Кина РОДОПЧАНИ
Климент ОХРИДЧАНИ
E-MAIL: editor@bulgaria21.com
webmaster@bulgaria21.com
ИНТЕРНЕТ АДРЕС: www.bulgaria21.net
 ЦЕНИ НА ПОМЕСТВАНИТЕ ПЕЧАТНИ РЕКЛАМИ Мнението на редакцията не винаги съвпада с това на авторите на поместените материали.
Редакцията не отговаря за съдържанието на публикуваните реклами, не рецензира и не връща непоръчани материали.

You may also like...