Великден е! Да се приближим до Бога…

Понякога имаме тежки дни в живота си.  Вярно – и от годините е, които се трупат върху нас безмилостно и постоянно. Но и от многото човешки заблуди и пороци, които стават все по-много и се вселяват в мнозина от нас… . У някои „човешкото око” става ненаситно и животът им се превръща в една вечна борба – кой да има повече и кой да се издигне „по-високо”.  У други – стигнало се е до там да се борят да преживият!

Много хора по света гинат от глад. Други уж имат по малко храна, но нямат за лекарства, нямат за добро жилище, разболяват се рано и си отиват. Има някъде някои вземат за себе си повече, отколкото им трябва, та за други остава малко за техните нужди.  Бедността не намалява  и престъпността  – от нужда или за по-охолен живот – също се увеличава.

Понякога ни се струва, че нам се е паднало да живеем заедно на планетата с най-много порочни и лоши хора. Но като разтворим Библията виждаме, че такива са съществували винаги. Вече не вярваме и в това, че прогресът на техниката ще спаси хората от бедност и страдания, от неписаните  закони, по които по-силният винаги има право. Навъдиха се много хора, които станаха майстори да заблуждават, да се пребоядисват в цвета на всяка власт, която идва на дневен ред, научиха се да подкупват и да бъдат подкупвани, та добре да живеят.

 Да намерим нашия път към Бога Великден е!

Спасението може да дойде само ако ние хората се приближим към Бога, ако заживеем по Божите закони, ако убием в себе си сатаната и неговите отровни заблуди, с които ни оплита. Това ще бъде пътят на Познанието, който може да да ни отведе към Бъга и да спаси света. Познанието, коего води към вечен живот е избавлението за човечеството. Познанието на Бога, на Божествените закони. И тяхното изпълнение….

Но дали не сме се вече отдалечили твърде много от тази спасителна посока? Дали не сме стигнали далече в греха и падението и е останал един единствен другият път…

Второто пришествие

Все повече поличби ни предупреждават. Земетресения и катастрофи. Разцвет на пороците, на злобата и разприте между хората, отхвърляне на Вярата и безспирно умножаване на алчността и насилието… Непрестанни войни и тероризъм.

Не сме ли вече близко до дните, в които пророчеството ще се случи? Огнени вихри и катаклизми, причинени от разбунтувалата се природа, както и от самите хора, които са приготвили вече достатъчно количество от необходимото за своето самоунищожение… Дали Създателят не ще бъде принуден да изстрие от лицето на Земята непоправимото човечество, от чието сърце не може да бъде отстранена вече сатанинската жилка? Да останат, макар и малцина, хората които пазят Божественото начало в душите си, та от тях да се създаде една нова човешка цивилизация, чиито дух и съзидателна енергия ще бъдат безсмъртни!?

Слаби са нашите познания и недостатъчно е силен нашият ум за да осъзнаем какъв ще бъде този пречистващ огън, който ще смени нашия свят с по-друг, Светът на новото човечество, което действително ще бъде по-близко в своя образ и подобие на Бога.

Свещеите книги ни подготвят за едно такова изпитание.   

Посланието на Свети Апостол Павла до Тимотея   

Като че думите във „Второ послание на Свети Апостол Павла до Тимотея” са адресирани направо  към нашето време. След като говори за необходимостта хората  „…да се освободят от примката на дявола, който ги е живи уловил, за да изпълняват волята му”, Апостол Павел  описва едно наистина стигнало до абсурдност човешко общество преди последните дни на съществуването си:

1. И това знай, че в последните дни  ще настанат усилни времена.

2. Защото човеците ще бъдат самолюбци, сребролюбци, самохвалци, горделиви, хулители, към родители непокорни, неблагодарни, нечестиви, недружелюбни…

3. Непримирими, клеветници, невъздържани, неукротими, недобролюбци…

4. Предатели, безочливи, надути, повече сластолюбци, нежели боголюбци…

5. Които наглед имат благочестие, но от силата му са се отрекли. И от такива се отвръщай! /глава 3, от 1 до 5/

Човечеството от векове се бори да се спаси от острите нокти на сатаната, да надвие на сатаниннкото у себе си. Да изтръгне отровите, които дяволът е успял да вложи в душата на неговия род за да стигне то до много братоубийствени войни, при които оръжията стават все по-мощни и жестоки, земята и водата се отравят все повече с химикали, животът на планетата – вместо любов и доброта се превръща в безкрайно страдание по пътя до неминуемата гибел…

Великден е! 2011-та година след Христа.

Бог изпрати Спасителя при хората, като му даде човешко тяло и вложи в думите му Божествената истина за мисията на Човешкия род. Не всички го разбраха или не поискаха да се поправят от това, което са. Продалите се  на дявола люде от силните на деня по онова време и техните слуги от бездуховните хора, търговците, които той изгони от храма, носителите на сататнинските отрови в душите си, го разпнаха.

Но доброто семе, което Иисус Христос пося сред хората, е живо! Ние го чествамеи днес на нашата Христова Прослава на Възкресенито.

Година след година Великден ни дава упование в живота и Вяра, че Христос и неговото Божествено послание, пратено от нашия Бог – Създател, ще бъдат отново на Земята!

Никой не знае кога завръщането Му ще се сбъдне. Може в 2012-та, може след още години, но вярата у мнозина е че няма да бъде след дълго и идва времето за един по-добър живот за човешкия род.

Идва Нов живот на Земята

В характерния за времето, в което са живяла творителите на Библията Апостоли и Пророци е описана тогавашната представа какъв би могъл да бъде новият живот, който идва на Земята след Спасението. За всички преживяли очистителния Армагедон, ще има обилна работа, която ще дава обилен плод. Това ще превърне Земята в Обетования Рай. Всякакви остатъци от замърсения стар свят  ще бъдат премахнати. Ще има зелени гори и чисти езера, вместо опустелите земи и изгорени от войните села и градове. Домът на хората ще бъде светъл и удобен, пълен с усмихнати и щастливи деца. Малко помалко това ще се е случи по цялата Земя. За всички ще бъде хубаво, защото и всички ще се захванат за това общо дело и никой няма да се старае да заграби повече, отколкото му трябва и му се полага.

Няма да се правят законите така, че някои да обсебят повече от Божията земя, водите и плодните поля, от богатствата по сушата и под земята, от реките и океаните. Както слънцето по Божия закон е на всички, и въздухът е на всички, така и земята и плодовете й ще бъдат отново на всички хора, и ще става тя все по-малко и по-малко  достояние на измамници и насилници. Ще дойде ден и хората ще престанат да се хранят с телата на своите по-малки съжители на земята – животните. Людете, създадени по подобие на Бога,  няма да се унищожават повече едни други. Всичко живо в този нов свят ще заживее със законите на Бога. Ще бъдат хвърлени в пламтящата жарава грехове и пороци, злини и заблуди, прихванати от сатаната…

Животът след Спасенито, картинно описан, според тогавашните представи  

Книга на Пророк Исая:

6. Тогава вълк ще живее заедно с агне, и леопард ще лежи заедно с козле…

7. Теле, лъвче и вол ще бъдат заедно, и малко дете ще ги кара.

8. Не ще има зло и вреда по цялата Ми свята планина…

9. Защото Земята ще бъде пълна с познаване Господа , както водите пълнят морето.

 /глава 11, от 6 до 9/

***

20. Там няма да има вече малолетен и старец, който да не достига пълните си дни, защото стогодишник ще живее като момче, но стогодишен грешник ще бъде проклеван.

22. И ще съграждат къщи и ще живеят в тях, ще садят лозя и ще ядат плодовете им..

23. Няма да се трудят напразно  и да раждат деца за скръб, защото ще бъдат семе, благословено от Господа, и потомците им  с тях.. 

/глава 65, от 20 да 23/

 

Святата Вяра на Апостоли и Пророци в победата на Божественото начало над сатанинските пороци и злините

Послание на Свети Апостол Павла до Римляни:

35. Кой ще ни отлъчи от любовта Божия: скръб ли, притеснение ли, или гонение, глад ли, или голотия, опасност ли, или меч?

37. Във всичко това одържаме преголяма победа чрез Оногова, Който ни възлюби

38. Защото аз съм уверен, че ни смърт, нито живот, ни Ангели, ни власти, нито сили, ни настояаще, нето бъдеще…

39. Ни височина, ни дълбочина,  нито друга някоя твар ще може да ни отлъчи  от Любовта Божия в Христа Иисуса, нашия Господ.

/глава 8, 35до 39/ 

Да очистим душите си от отровите на сатаната-дявол, да спасим нашата Земя!

За любов и мирен живот е роден човекът!

Да прославим Светото Възкресение, Спасителя наш Иисус Христос, който е винаги с нас за да укрепи и възтържествува Божественото начало у Човешкия род!

 

Великден, 2011 година, Чикаго.

Ваш Самуил Каварджиев

 

 

Климент Величков

Спортен журналист, главен редактор и издател на вестници в България и САЩ.

You may also like...