Човечеството ще бъде преобразено

Светът ще се поправи не когато всички се качат на „Мерцедес”, а когато всички се научат да обичат.

Идва ли времето, когато ще се сбъднат думите на Пророк Михей, предричащ края на злините, края на братоубийствените войни, защото Бог е решил да възпре вече безумието у човечеството? Пророкът казва:

„…Той ще съди много народи и ще изобличи много племена в отдалечени страни. Ще прековат мечовете си на орала и копията си – на сърпове. Народ против народ не ще дигне меч, и няма да се учат вече на война. И всеки ще седи под своята лоза  и под своята смоковница, и никой не ще ги плаши, защото устата на Господа  са изрекли това.”

Книга на Пророк Михей, Стр 1065, гл. 4:3, 4

Има в Ню Йорк, пред сградата на Организацията на Обединените Нации, една скулптора, която олицетворявяа желанията на народите. „Да изковем от мечовете плугове” е кръстено творението, което представлява един висок и силен човек, вдигнал над главата си огромен чук… Той преправя също така грамаден мач, извива го във формата на рало, символът на плодородието, на хляба, на мирния живот на хората.

Човечеството ще бъде преобразеноКато че всичко е наред. Хората са се осъзнали. Направили са могъща организация, в която членуват близу 200 държави, поставили са пред тази организация прекрасен израз на мечтата си да унищожат оръжията  и да живеят в мир. Всеки ден представителите на тези народи минават край скулптурата и влизат да заседават за по-добро бъдеще на човечеството… 

Но нещата не вървят добре.

Войните продължават. Едни от хората се отнасят все така престъпно и жестоко с по-слабите от тях, този който има две ризи не само, че не дава едната на ближния, но му взима и опинците. Любовта към ближния става все по-дефицитна в същността на човешкото общество и на нейно място се настанява алачността, култът към власт, богатство и слава. Богатите стават по-богати, бедните затъват все повече и стават свирепи, склонни към корупция и лесни за манипулация.

Пералните машини и Мак Доналдс, модерните хотели и самолети, климатичните инсталации и Интернет трябваше да направят по-щастливи съвременните хора. Но те са също толкова нещастни, както и по-рано.  Само страховете им от мечки и вълци се смениха със страховете от мутри, билове и сметки, данъчните и политици –  наредили се на опашка да бъдат избрани да ни оправят…

Който не го е разбрал – поне го усеща. Не телефончетата, с които говорим с другия  край на света, снимаме, пишем, запомняме, складираме в ума му снимки и какво ли не, не триизмерния телевионен екран и скъпата кола, която ни вози, ще изведат човечеството в по-добър свят. Защото много повече хора днес са духовно опустошени, самотни и нещастни, отколкото и по старо време дори, когато човек е бил спокоен със семействйото си под старата лоза, с вярна и рабатлива жена и добри и послушни деца.

Човечеството се нуждае от духовно прераждане, защото пътя по който върви сеге е гибелен. Човек трябва да има Бога в сърцето си, за да бъде и той, с тази Божествена частица у себе си, по-добър, достоен за мисията, която Творецът е вложил в неговия род.

Древните пророци ни подсказват, че сатанинската отрова е мъчила нашия род още от най-древни времена. Грабежите, сред които войната е най-отработеният и мащабен хайдуклък, са ги измъчвали конкретно – хора и племена – почти така както и сега. Въоръженият с копие и стрели завоевател на твоя дом и хляб, за тебе лично е толкова опасен, колкото и атомната бомба. Човек има един живот и той може да му бъде отнет еднакво сигурно и с нож и с балистична ракета. Затова сега като четем древните пророци, трябва да си „превеждаме” на днешен език техните примери, един от които е и писаното от  Пророк Иезекииля за това как хората ще се откажат от войните:

„…Тогава жителите на градовете ще излязат, ще накладат огън и ще изгорят оръжие, щитове и железни ризници, лъкове и стрели, боздугани и копия. Седем години ще ги горят”.

Книга на Прорак Иезекииля, стр 1001, глава 39: 9

Може да го оприличим с дългогодишните преговори за ядрено разоръжение по наше време. Но, доколкото може да се схване, Пророкът говори за тотално „Сбогом” на оръжията. А за това дори лъковете и стрелите ще се унищовата 7 години. Нашите ядрени арсенали, танкове и самолети, оръдия, бомби, кораби и самолети ще трябва да се горят 777 години. И никой няма да свърши това докрай, защото и едните и другите знаят, че духовно човечеството сега е толкова неуравновесено по различните краища на света, толкова страсти и пороци са в душите на хората, че премахвайки опасността да бъдем убити в ядрена война ние си подписваме присъдата да ни пребият с бозудган.

Кога човечеството ще бъде преобразено? В Книгата на Пророк Исая може да  прочетем, че това ще стане, когато хората

„… Не ще правят злини и вреда по цялата света планета, защото земята ще бъде пълна с познание Господа, както водите пълнят морето.

Книга на Пророк Исая, стр.- 832 гл. 11:9

Човек трябва да познава Творението. Името на Твореца може да бъде различно по различни места на планетата, както  и „хляб” и  „живот” се наричат различно, но Божественото начало е едно и то трябва да бъде опознато. То е същността на онова познание, което Божият Син Иисус Христос донесе на Земята. И то е онова, което ще промени хората. Всеки от нас трябва да се промени, опознавайки Бога, възприемайки, че любовта и доброто начало  Светът ще се поправи не когато всички се качат на „Мерцедес”, а когато всички се научат да обичат. Любовта е Бог, обичайки се едни други ние обичаме и нашия Бог, Създателят наш… Тогава ще дойде и времето, когато  хората  ще изхвърлят от сърцата си сатанинските отрови, жестокостта и склонноста към насилие, ще заживеят в мир помежду си.

Може би не всички ще съумеят да направят това.  Пророците предсказват, че в бъдещето ще живеят не всички, защото там не може да отидеш с пороците си.

„…И чух глас от небето като шум от много води и като звук от силн гръм . Чух глас на гуслари, които свирят на гуслите си и пеят като че ли нова песен пред престола и пред старците. И никой не можеше да научи тази песен, освен онези сто четирийсет и четири хиляди, които бяха изкупени на земята”.

Откровение на Свети Йоана, стр. 1501, гл. 20: 12

Не е в моята компетентност да правя коментарии защо Свети Йоан посочва точно този брой праведници, които ще преминат в света на безсмъртието  по времето на ония разтърващи събития, които ще предшествуват победата на Божественото начало над сатаната.  Като пример за тогавашния немногоброен човешки род по планетата това изглежда е добре премислено. Не всички ще се наслаждават на един нов живот в изгубения Рай от човечеството. Но справедливостта изисква  да бъде възвърнат и живота на онези праведници, които са живяли чисто и по Божите закони преди години и векове. Свети Йоан представя това възкресение на ония праведници, които са записани с добрите си дела в Книгата на Живота, така:

„… След това видях мъртвите, малки и големи, да стоят пред Бога. Отвориха се книги. Отвори се и друга книга  – Книгата на Живота. И съдени бяха мъртвите по записаното в книгите, според делата им”.

Откровение на Свети Йоана Стр. 1451 гл. 14:2

Не са малко, навярно, и усилията, волята и страстта, с които ще трябва да направим още много, докато се стигне до този решителен Армагедон, тази решителна битка, в която силите на доброто ще победят злото. Но това ще стане

„…Защото всяка войнишка обувка във време на война и дреха, обагрена с кръв, ще бъдат предадени на изгаряне, за храна на огъня”.

Книга на Пророк Исая, стр. 829, гл. 9:5

Няма съмнение, че трябва да се започне от там – от пречистващия огън, с който да изгорим жаждата за насилие и плячка, които са гибелни за човечеството, завистта и злобата, алчността и пороците…

Дошло е времето човечеството да се научи на мир и забрави войните. Да се научи на любов и да забрави омраза и жестокост. Да се върне в лоното на своята Църква. Пред олтара на нашия Бог да се изповядаме и да приемем Неговата Благодат и любов и като

Наша бъдеща силна и вечна благодат и любов.

Самуил КАВАРДЖИЕВ

 

 

 

Климент Величков

Спортен журналист, главен редактор и издател на вестници в България и САЩ.

You may also like...