Както искате да постъпват с вас човеците, така и вие постъпвайте с тях

В една своя книга проф. д-р Д. Свиленов, член на Българската академия на науките, представя миналото, настоящето и бъдещето на човечеството, според Библията. Събрано е в малко страници, има осем издания досегега всяко от които в десетки хиляди тираж. Проф. Свиленов говори за Библията, тази свещена, “престара книга”, в която има нещо “поразително”. За това, че е писана в продължение на 1600 години, писана е от различни хора, повече от 50 души, които не са се познавали помежду си, на различни места, на различни езици. Библията ни представя Божията воля за спасение на човечеството чрез величавото изкупление на  Христа.

Статуята на Спасителя, който прегръща света, в Рио де Жанейро“Това е най-превежданата книга в света – пише проф. Свиленов. – досега е превеждана на повече от 4 000 езици, наречия и дилекти. Това е най-тиражираната книга – всяка година от Библията или отделни книги от нея се тиражират в около 60 милиона екземпляра, бестселър на всички времена, най-разпространената книга в света – достигнала до голяма част от населението на Земята. Книга, надживяла векове. Библията остава вечно. Библията не противоречи на науката. Библията е основа на човешката култура. Библията променя личността и от тук води до промяна на социалния и морелен облик на човечеството.

Един атеист  посетил преди години  островите Фиджи и казал на главатаря на туземците: “Вие сте велик главатар, но съжалявам, че сте послушали мисионарите и сте станали християни”. Старият вожд посочил един голям камък и спокойно отговорил:”Преди мисионерите да ни донесат Библията, на онзи камък разбивахме главите на човешките си жертви и печехме телата им за нашите пиршества. Ако не беше тази книга, която ни обърна от диваци в християни, вие никога нямаше да излезете от това място. Ако не беше Евангелието, което вие презирате, щяхте да бъдете убит и изяден”.

Библията е могъщо оръжие срещу злото във всичките му форми. Това е и причината тази книга да е най-преследваната и отричана от тези, за които злото и греховете е начин за трупане на богатство и задоволяване на тяхната алчност и страст към анормални преживявания.Библията е посланието на Твореца за духовните и физически катаклизми, които човечеството ще трябва да преживее по пътя към своето спасение или гибел. “В разговор с писателя Марк Твен /един последователен атеист б.р./ – пише проф. Свиленов, един критик казал, че е обезпокоен от много неща в Библията, които не разбира. Писателят отговорил: “Господине мой, и аз съм обезпокоен, но от онези места в Библията, които много добре разбирам”.

Бог, Иисус и Библията са едната страна на човешката същност, а плътта, порокът и сатаната – другата. Така, както е съществувала векове Свещената книга, така и редом с нея съществуват и като че стават все повече човешките пороци: алчност, жестокост, омраза, насилие, беззаконие, прелюбодейство, корупция, войни, убийства, грабежи, лъжи, измами… Ежедневно четем и слушаме за кървави сблъсъци между озверели хора от една държава и един народ, за войни и масов тероризъм, млади момчета, дори и момичета вече, се раняват и убиват едни други с ножове, като древни варвари, моралният пример на бандити и грабители, но с огромни къщи и луксозни коли, заслепява младите. Вместо лекари и инженери те стават пласьори на дрога. Измамници източват банкомати, занимават се с проституция и мошеничество. Държавни мъже, вместо на народа, служат на мафията в своя изгода и насаждат сред народите си безпросветност и болезнена консуматорска страст…

Не са ли земетресения и пожарите в последно време, голямата напаст от жестоки катастрофи, финансовите кризи, вълните цунами и атомната чума ясен признак, че идва краят на нашето неизлчимо болно време? Не трабва ли да се борим с повече страст и вяра срещу всичко това?

Още Свети Апостол Павел се е сражавал срещу силата на сатанинската власт над хората, благодарение на отровните пороци, които се вселяват в душите им.
Когато той узнава, че създадената от него църква в Коринт – и църковниците и паството, са се отклонили от святостта, на която ги е учил и започнали да живеят в грях и нечестивост, той им пише от новите места, по които проповядва Послание, надявайки се да ги вразуми и върне в правия път.
Ситуацията е като че прилична на днешната, когато мнозина са изгубили своята духовна вяра и също живеят грешно и бездуховно…

И днес на хората им трябват чисти души и светли умове, безстрашни хора за да бъде победен сатаната. Във “Второ Послание на Свети Апостол Павла до Коринтяни” /гл. 11/ четем как се е сражавал Апостол Павел, без оръжие и кръвопролития,  за Вярата и Спасението на хората:

3. Защото, ако и да ходим в плът, не плътски воюваме.
4. Оръжията на нашето воюване не са плътски, но с помощта Божия са силни да разрушават твърдини: с тях ние унищожаваме замисли.

19. Защото вие, които сте разумни люде, драговолно търпите неразумните:
20. вие търпите, ако някой ви заробва, ако някой ви изпояжда, ако някой ви обира, ако някой се превъзнася, ако някой ви бие по лице.
21. За срам казвам това. Като че ли ние станахме безсилни…

23. Аз съм бил много повече в трудове, безмерно в рани, повече в тъмници, и много пъти на умиране.
24. Удариха ми пет пъти по четирийсет удара без един;
25. три пъти са ме с тояги били, веднаж – с камъни, три пъти съм корабокрушение претърпял;
26. много пъти съм пътувал, бил съм в опасност от реки, в опасност от разбойници, в опасност от сънародници, в опасност от езичници, в опасност по градове, в опасност по пустини, в опасност по море, в опасност между лъжебратя…
27. в труд и мъка, често в бдение, в глад и жажда, често в пост, на студ и в голота.
28. Освен външните злополуки, прибавяха се и всекиднените против мене нападения и грижите за всички църкви.
32. В Дамаск областният управител на цар Арета пазеше със стража града за да ме хване; и аз в кош бях спуснат по стената и избягах от ръцете му.

За невярващите /гл. 4:4 и 5/ той казва:

4. На невярващите  от тях богът на тоя век е заслепил умовете, за да ги неозари светлината на благовестието за славата на Христа, който е образ на невидимия Бог.
5. Защото не себе си проповядваме, а Христа Иисуса Господа. Колкото пък за нас, ние сме ваши слуги заради Иисуса.

Виждаме каква сила на духа е била необходима на Апостола за да запази и пренесе към нас Вярата в Христа, по онези жестоки времена. Днес подобни изпитания са много по-малко възможни.  Днес трябва да започнем с възпитението на себе си, с нашите нови и по-твърди крачки към духовността и Бога! Да отидем в Храма, да изградим Храм и в душата си, да се съберем духовно с нашите близки и приятели и да бъдем заедно с тях в Спасителя и Бога!
И нека помним думите на Христа:

“Както искате да постъпват с вас човеците – така и вие постъпвайте с тях”
“Небе и земя ще преминат, ала думите ми няма да преминат”.
“Аз съм Пътят, и Истината, и Животът.”

Самуил КАВАРДЖИЕВ

 

 

Климент Величков

Спортен журналист, главен редактор и издател на вестници в България и САЩ.

You may also like...