Позиция на БТПП по обявените промени в Министерски съвет

Когато тристранното сътрудничество не се използва като инструмент, диалогът се пренася на улицата

Във връзка с информацията за подадената оставка на заместник-министър председателя и министър на финансите Симеон Дянков, Българската търговско-промишлена палата (БТПП) счита, че промяната може да се оцени двояко.

От една страна, политиките за запазване на финансовата стабилност, на относително ниската преразпределителна роля на държавния бюджет, на плоския и на корпоративния данък на нива от 10%, подкрепяни досега от Министерството на финансите – съответстват на позициите, изразявани от БТПП, и следва да се запазят като важни за икономическата стабилност на държавата и за привличането на чуждестранни инвестиции и от следващия министър на финансите.

От друга страна, през последните месеци се наблюдава значителен спад в работата на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). В тази връзка още на 4 февруари 2013 г. на среща в БТПП национално представителните организации на работодателите изразиха официално своето настояване за спешно свикване на заседание на НСТС, но към настоящия момент все още няма реакция на направеното искане.

В такива случаи, когато тристранното сътрудничество не се използва като инструмент, диалогът вместо на масата на преговори се пренася на улицата. Поради това тристранният диалог между социалните партньори, датиращ още от 1919 г., няма алтернатива като способ за решаване на социалните проблеми в обществото.

Тази пасивност от страна на министъра на финансите за осъществяне на социалния диалог силно контрастира с проявената активност в края на 2011 г. и началото на 2012 г. за промяна на критериите за представителност на социалните партньори в Кодекса на труда, с които се въведоха дискриминациони изисквания срещу организации на бизнеса. Тези прояви доведоха до налагането на вето от страна на Президента на Република България, а впоследствие и до намесата на Конституционния съд, който с единодушно решение отмени противоречащите на Конституцията и на международните договори норми. Това решение утвърди позициите на БТПП като работодателска организация.

По отношение на обявената информация за възлагане на управлението на Министерството на финансите на сега действащия министър по управление на средствата от Европейския съюз, БТПП отчита много добро сътрудничество с министър Томислав Дончев и неговия екип. При тази смяна за бизнеса е важно да се дадат гаранции и да се обезпечи продължаването на активната политика по договарянето с Европейската комисия на финансирането по отделните програми за следващия бюджетен период 2014-2020, спазването на сроковете за възстановяване на дължимите средства от страна на ЕС към България, както и сроковете за възстановяване на сумите на крайните бенефициенти по отделните проекти.

18.02.2013 г.

ЦЕЛИЯТ ТЕКСТ Е НА АДРЕС >> http://www.bcci.bg/news/5138

Васил Чобанов 
юрист и журналист, ПР-специалист Връзки с обществеността и външни комуникации при Българската търговско-промишлена палата (БТПП)


Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...