Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Проведе се заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), което бе ръководено от вицепремиера и министър на труда и социалната политика Деяна Костадинова. БТПП подкрепя възстановяването на работата на Съвета, което многократно бе предлагано от работодатели и синдикати през последните месеци.

Председателят на Палатата Цветан Симеонов представи предложенията на БТПП, които са внесени за обсъждане в НСТС. Тези предложения за одобрени на заседание на Управителния съвет на БТПП на 7 март 2013 г. Целта на приоритетите е подобряване на бизнес средата, като част от тях имат дългосрочен характер и следва да бъдат реализирани в условията на работещ парламент и редовно правителство.  Като бързи мерки, които може да реализира служебното правителство, бяха посочени:  стартирането на електронното правителство; мониторинг на ценообразуването при монополите; използване на работещи механизми, като арбитража за събиране на несъбраните вземания на държавните предприятия.

По отношение на исканията на синдикатите, Палатата направи предложение за  провеждането на дебат в рамките на работна група като бъдат отчетени възможностите и рамката на одобрения за 2013 г. бюджет.

Напомнено бе, че по време на кризата работодателите проявят солидарност. В тази връзка бяха посочени конкретни примери като: заплащането на първите 3 болнични дни от работодателя, което беше прието като временна мярка, но все още се прилага; запазването на съотношението на разпределение на осигурителната тежест между работодатели и работници в размер на 60:40, което отдавна трябваше да бъде изравнено на 50:50. Констатирано бе, че бизнесът плаща по-скъп ток за сметка на гражданите, което поставя фирмите в по-неблагоприятно положение и се явява като форма на социална политика, осъществявана от правителството.

По темата за доходите председателят на БТПП отбеляза, че по данни от статистиката през последната година работодателите в частния сектор увеличават заплащането на служителите си в много по-голям процент, отколкото производителността и инфлацията взети заедно.

В края на заседанието се прие решение за създаването на работна група, в която да участват всички национално представителни организации и която да обсъди пакет от спешни мерки за подобряване на бизнес средата и изпълнение на очакванията на фирмите и гражданите.

Снимки: http://www.bcci.bg/news/5269


Гергана Димова
– асистент ПР звено на Българска търговско-промишлена палата

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...