Българите зад граница вече могат да подават заявления за гласуване

Българите, които искат да гласуват в чужбина на парламентарните избори, могат да подават заявления за гласуване от 19 март до 11 април 2013 г., съобщиха от Външното министерство.

Всеки гражданин може да заяви желание да гласува в чужбина чрез попълване и подаване на заявление по образец не по-късно от 11 април 2013 г. Образецът на заявление за гласуване е достъпен на сайта на МВнР на адрес: http://www.mfa.bg/bg/pages/200/index.html.

Избирателни секции ще се разкриват в дипломатическите и консулските представителства на България, както и извън тях в случаите, в които законодателството на приемащата държава изрично допуска това.

Секция в населените места, където има дипломатическо или консулско представителство, се открива при наличие на не по-малко от 20 избиратели, заявили желание да гласуват чрез подаване на заявление в срок до 11 април 2013 г.

В населените места, в които няма дипломатическо или консулско представителство на България, избирателна секция се образува при наличие на съгласие на приемащата държава и на не по-малко от 100 избиратели, заявили желание да гласуват не по-късно от 11 април 2013 г.

Когато броят на желаещите да гласуват е повече от 1000, се образува нова допълнителна избирателна секция в съответното населено място

Съгласно решението на ЦИК всеки гласоподавател, желаещ да гласува, подава отделно заявление, което подписва саморъчно. То се подава лично от гласоподавателя до дипломатическото или консулското представителство на България в съответната държава или се изпраща по пощата с писмо.

Предстои ЦИК да обяви условия за приемане на електронно заявление за гласуване извън страната.

Източник: Mediapool.bg

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...