БТПП издаде брошурата „Bulgaria in figures 2013“

За четвърта поредна година Българската търговско-промишлена палата (БТПП) издаде брошурата „Bulgaria in figures, 2013“. Изданието представя систематизирано икономиката на страната ни на английски език и във формат, който позволява лесно и бързо запознаване с важните икономически показатели и предимствата за бизнес в България. Представената информация е изключително полезна за всеки чуждестранен бизнес партньор.

Високата оценка за изданието, която получихме през последните три години от българските служби по търговско-икономически въпроси, както и многобройните положителни отзиви и поздравления от чуждестранните дипломатически мисии ни насърчиха да продължим отпечатването на брошурата.

Bulgaria in figures 2013

Палатата разпространява „Bulgaria in figures” при редовните посещения на чуждестранни делегации у нас, при българските делегации зад граница, огранизирани форуми и други важни събития. Допълнително изпраща брошурата до членовете на Асоциацията на европейските палати – „ЕВРОПАЛАТИ и до членовете на Асоциацията на световните търговски центрове и др.

Ива Иванова
Експерт Връзки с обществеността
Българска търговско-промишлена палата

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...