СТРАХ ОТ ДНК ТЕСТ. ЗАЩО?

ДНК е хардуерът на човека, върху който е записан софтуера на индивида, чрез който се управлява неговия живот от раждането до смъртта му. Независимо от това, към ДНК теста, има ограничен интерес. Защо?
До скоро две бяха главните причини, поради които някой личности не желаеха да узнаят данни за своя геном. Оказа се, че съществува и трета причина.

Първата причина е сблъсък с евентуална негативна информация за предразположение на личността към рискови и наследствени заболявания, негативна реакция към лекарства и идентификация на негативни черти от характера на индивида. Особено чувствителни към тази причина са лабилните личности. Стабилните личности инвертират негативната информация в профилактични решения.

Втората причина е неуправляемото разпространение на информация за генома на индивида. Независимо, че компаниите за генетични изследвания са осигурили максимална сигурност за неразпространение на личните данни, днес не съществува абсолютна сигурност. Относителна сигурност съществува, ако не съществува генетична информация за личността. В началото на 2013 година Върховния съд на САЩ реши, че ДНК теста на затворници може да бъде осъществен принудително. Вероятно след непродължителен период от време генетичния тест ще стане задължителен за населението.

Третата причина е възможността да се окаже несъвпадение на биологичния и документирания родител. Това е една много голяма психологична травма, която може да предизвика между родова трагедия и наследствени претенции. Естествено, ако не е осъществен ДНК тест, този проблем няма да съществува. Рационалните личности предпочитат да разменят предварителна информация за генома си преди да планират своя бъдещ семеен живот и създаване на поколения.

При популяризирането на тези три причини може да се появи спад или засилен потребителски интерес всред населението към осъществяване на ДНК тест чрез двете популярни компании в тази област – FamilyTreeDNA и 23andMe. При интерес в областа на генетичната генеалогия допълнителна информация може да се получи чрез bulfamily@hotmail.com .

Проф. д-р Никола Чаракчиев
Български научен център – Чикаго

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...