По нашата мярка – трябва ни още много

БАА Чикаго – пред 2010-та

Осма година поред в Чикаго Българо-Американската асоциация е добрият пример за стабилна организация с ясно очертан път и задачи, с много добро разбирателство и отговорност на членовете й при изпълнението на тези задачи.

Няма нищо случайно в това, че дейността на Асоциацията е добре позната в България и почти всички гости и работни групи от страната започват пътуването си към САЩ след писмо или разговор с БАА. 

2009-та година е поредната уверена стъпка напред в историята на БАА. Годишното събрание бе в началото на декември. Председателката на БАА, адвокат Цветелина Бойновска, спомена във встъпителното си слово, че основната цел на организацията е да направи колкото се може по-ефективен процеса на единение в българската общност. Нещо, което е отличителният белег и на самия вътрешен организационен живот  – през всичките тези години е имало пълно единство и взаимност в действията на хората от БАА.. Повече от 100 месеца организационен живот – без нито един скандал, ни един съратник със загубено доверие, ни една  лична неприязън сред членовете на чикагската БАА!

Идващата година ще разтвори нови страници в организационния живот. Наред с утвърдените форуми на контакти и информационната атака по време на Пролетните и Есенни български дни на БАА, 2010-та ще се характеризира с реалности, които нашата диаспора трябва да осъзнае, възприеме и извърши. Става дума за създаване и активизиране на българско лоби в Чикаго, което да надрасне тесните етнически рамки, да приближи общността ни до глобалното решаване на някои етнически проблеми, с които сега сънародниците ни се опитват да се справят всеки сам за себе си. Пример за по-широк диапазон  на контакти, възможности и дейности е Димитър Чалъков, който заедно с членството си в БАА е и активен член на Illinois Technology Association /ITA/  и American Southeast Europe Chamber of Commerce. Новите акценти в дейността на чикагската Българо-Американска асоциация ще бъде интегриране с американски, европейски и български организации със значима обществена  дейност. И не само това. По нашата мярка – трябва ни още много…

В годишно-отчетния доклад, прочетен от проф. Д-р Никола Чаракчиев, бяха изтъкнати подробно достиженията и пропуските в дейността на БАА през годината. В заключение той очерта основни насоки за работа през 2010 г. На база решенията  на състоялите  се през октомври  „Есенни български дни в Чикаго” има три конкретни и практически инициативи, които биха създали повече динамика, възможности и настроение в българската общност на Чикаго. Те са: поставяне начало на българска традиция за дарителство и обществена дейност в името на просперитета на българското общество; организиране „Ден на българския вкус”, ден  на българските специалитети и напитки – нещо което се прави от почти всички други общности с голям ефект; и накрая – по-твърди стъпки по пътя за създаване на ефективно и трайно, споменатото вече  “Българско лоби в Чикаго”.

Коментиран бе и въпросът за създаването на Български дом на културата в Чикаго, по който вече работи сродната организация – „Българо-Американски център за културно наследство”. Безспорно това е сложен проект в сложно време и решението му може да се постигне с голяма амбиция, с голямо усилие и голямо единство на хора и организации.  От решаването или забравата му ще проличи моралният тонус на нашето чикагско общество.

Избран беше борд на директорите в състав: Цветелина Бойновска, Динко Динев, проф.д-р Никола Чаракчиев, Климент Величков, Петрана Стаматова. За председател бе преизбрана Цветелина Бойновска.

Информация на „Старт Чикаго”

 

Климент Величков

Спортен журналист, главен редактор и издател на вестници в България и САЩ.

You may also like...