Песен след песен – българска изложба в Чикаго

Изложбата “Песен след песен” бе открита през март в културен център “Магура” в Чикаго. Кина Бъговска и Елена Попниколова-Табакова обединиха творческите си усилия, за да покажат уникалното българско наследство в традиционното ни облекло и ритуали, чрез символите на орнаментите в шевиците. Една различна, но световна идея, обединила две смели жени в тяхното творческо вдъхновение.

Bulgarian folk art


 

Кина Бъговска:

“Чудо ли е станало, кажи..?”- ми идват думите от песента на Васил Найденов, докато прехвърлям картините от изложбата, която се откри в петък. Защото не преставам да се питам- как така, защо точно тук? “Песен, след песен, стъпка, след стъпка..”

Bulgarian folk art

Пред погледа ми се разстилат ту пищните шевици на престилки и носии, ту деликатните орнаменти по оплетените чорапи и въпросите не ми дават мира: Как така преди 150, може би 200 години нашите пра, пра- баби са обличали  прекрасни дрехи, задължително с бродерии и украси, задължително за празник и ритуали, приготвяни и шити през дългите пости, в дни на войни, дни на робство…Имало е недоимък и лишения, но не и липса на красота и естетика…

Bulgarian folk art

Докато хвърча с колата между небостъргачи и светлини, секващи дъха, съзнанието ми пак се връща там, към тези орнаменти и цветове…Та Съединените щати са почти на годините на тази стара престилка от преди 150 г. Светът се промени,  гениалните човеци измислят все по-причудливи, архитектурни форми, използват нови технологии. Но чеизът на бабите ни, потънал в ракли и сандъци –  вече не е отживелица на времето, а е онази духовна енергия, която е вплетена в нашата родова памет.

Bulgarian folk art

Знае се, че традиционния костюм е цяла композиционна схема , а не просто украсена дреха, която има за цел да запази енергиите на човека, който го носи. Затова е чудо, защото всеки елемент, всяка вшита форма е семантичен код на вселената, език, с който нашите пра-родители са общували в хармония с природата. Затова и всеки орнамент на шевица има това чудотворно сетивно-психологично възприятие. И учените вече са открили био-резонансното въздействие на отделните орнаменти. За мен те са като медитация към адаптираната вселена…

Благодаря на всички мои приятели за споделената съпричастност…

 

 

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...