Дистанционно попълване на заявления за български документи за самоличност (БДС) в чужбина

Отскоро функционира система за дистанционно попълване на заявления за български документи за самоличност (БДС). Вече може онлайн да попълним заявлението за издаване на личен документ и да запазим уречен ден и час в консулството, за да подадем заявлението. Целта е да се избегне чакането на опашка и попълването на заявления на хартия в консулството.

Вижте повече информация, предоставена от Министерството на външните работи със съдействието на Генералния консул г-н Иван Анчев.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛУГАТА „ОНЛАЙН ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА БДЛ С QR КОД”:
Във връзка с оптимизиране на работата на консулските служби и с цел допълнително улеснение на българските граждани, пребиваващи в чужбина, Дирекция „Консулски отношения” реализира електронна консулска услуга за подаване на заявления за издаване на български лични документи /паспорт, лична карта и временен паспорт/. Същата бе пилотно въведена в Генералните консулства в Одрин и Истанбул на 15 август 2016 година, а в последствие в Анкара и Бурса. Предстои поетапното подвключване на още мисии, предимно от Западна Европа и САЩ.

Новата електронна услуга е достъпна на следния уебадрес: www.consulatebg.eu

Изградена е в 4 модула:
1. Информационен – http://www.consulatebg.eu/home/passport  – необходима информация за издаване на български документи за самоличност в чужбина /паспорт, лична карта и временен паспорт/.

2. Онлайн попълване на заявление за издаване на документ за самоличност – http://www.consulatebg.eu/apply – попълване онлайн на заявление за издаване на БДС и разпечатване с генериран баркод и уникален номер /UIN/, който трябва за да си запазите ден и час в консулството.

 Онлайн попълване на заявление за издаване на документ за самоличност


3. Запазване на час за подаване на заявлението в съответната консулска служба на Република България – http://www.consulatebg.eu/book

Запазване на час за подаване на заявлението

4. Проверка дали готовият документ за самоличност е получен в консулството – http://www.consulatebg.eu/status 

Услугата е безплатна и достъпна онлайн 24/7, като не изисква притежаването на цифров подпис от заявителите.


Коментар от редактора: За подобни услуги в САЩ се изисква ползване на https Интернет протокол, който липсва на сайта http://www.consulatebg.eu/

 

You may also like...