October – domestic violence awareness month. Октомври – месец за борба срещу семейното насилие

Делиша Доон е американски психологически консултант, писател, политически активист и лектор.

Американкaта вече не мълчи

По действителна история на оцеляване, устояване и спасение

domestic violence awareness month

domestic violence awareness month

Тази книга представя динамичен поглед към живота на една американка. Разказани са подробности от нейните преживявания и сблъсъци, обяснени са причините и последствията от насилието в живота ѝ, по-специално от семейното насилие. Историята облекчава незаслужения срам на жертвите на тормоз.

domestic violence awareness bookАз давам следното определение на понятието „домашно насилие“:  оскърбително поведение от страна на един от партньорите в дадена връзка, използвано за налагане на власт и контрол върху другия интимен партньор. Домашното насилие може да е физическо, сексуално, емоционално, свързано с пари, или под формата на психологически натиск и заплахи, оказващи влияние върху друг човек. В това число влизат модели на поведение като заканване, манипулиране, унижаване, изолиране, сплашване, ужасяване, принуда, вменяване на чувство за вина, причиняване на болка, нараняване или физическо малтретиране.

Физически тормоз: удрянето, зашлевяването, блъскането, дърпането, щипането, хапането, скубането на косите и т.н. са видове физическо насилие. Към този вид спадат и непредоставяне на медицинска помощ или насилствено заставяне за употреба на алкохол и/или наркотици.

Сексуална злоупотреба: принуждаване или опит за принуждаване към осъществяване на  сексуален контакт или  сексуални действия без съгласие от другата страна. Сексуалната злоупотреба включва (но не се ограничава с) изнасилване в семейството, посегателство над интимните части на тялото, принудителен сексуален акт след прилагане на физическо насилие или унизително отношение.

Емоционална злоупотреба: уронването на самочувствието и/или самоуважението е оскърбително. Тук можем да включим (без да изпадаме в крайности) постоянното критикарство, обвинения за липса на способности, наричането с обидни имена, или емоционалното нараняване от страна на насилника върху собствените  му деца.

Злоупотреба в парично отношение: това е да се направи човека финансово зависим чрез налагане на пълен контрол върху финансовите източници, отказ на достъп до пари, или забрана за ходене на училище (обучителни курсове) или на работа.

Психически тормоз. Прояви на психическо насилие са следните действия (без да се ограничаваме само с тях): причиняване на страх чрез сплашване; заплаха за физическа саморазправа или насилие спрямо партньора, децата, семейството или приятели, посегателство над домашни любимци или лични вещи; насилствена изолация от семейството, приятелите, училището и/или работата.

Психически тормоз. Прояви на психическо насилие са следните действия (без да се ограничаваме само с тях): причиняване на страх чрез сплашване; заплаха за физическа саморазправа или насилие спрямо партньора, децата, семейството или приятели, посегателство над домашни любимци или лични вещи; насилствена изолация от семейството, приятелите, училището и/или работата.

Домашното насилие може да сполети всекиго, без значение от раса, сексуална ориентация, религия или пол. Домашното насилие засяга хора от различни обществени прослойки и образователни равнища. Домашно насилие има както в хетеросексуалните, така и в хомосексуалните връзки, и може да е проблем за интимни партньори, които са семейни, които живеят заедно или са в процес на опознаване.

Домашното насилие влияе не само на пострадалите от него хора, а и на членовете на семействата им, приятелите, колегите, други свидетели, както и на обществото като цяло. Децата, които израстват в атмосфера на домашно насилие, са сред сериозно засегнатите от това престъпление. Честото им присъствие на сцени с домашно насилие не само ги предразполага към множество социални и физически проблеми, но и ги учи, че това насилие е нормален начин на живот  – следва рискът те да се превърнат в следващото поколение от жертви и насилници в обществото.


E-book: https://www.smashwords.com/books/view/588524

Amazon: https://www.amazon.com/Amerikankata-veche-mulchi-perseverance-resilience/dp/0976625016

Facebook: https://www.facebook.com/deliciadawnpublishing/
https://www.facebook.com/deliciadawnauthor/

 

You may also like...

1 Response