Нов регламент удря наследството на над 1.5 милиона българи

След по-малко от година влизат в сила европейските удостоверения. Близо 1.5 млн. българи, живеещи зад граница, и техните близки и роднини в чужбина и в България може да се окажат засегнати от европейски регламент, с който се установяват общи правила в областта на наследяването. Това предупредиха вчера от ръководството на Нотариалната камара. По много оценки засегнатите може да се окажат и много повече, някои изследвания сочат, че над 2.5 млн. българи са зад граница и заедно с техните роднини у нас и в чужбина числото може да набъбне двойно и тройно.Става дума за регламент 650 от 2012 г., който влиза в сила на 17 август 2015 г. Това събитие със сигурност ще доведе до много сериозни промени и е добре всички българи, които биха били засегнати, да започнат да проучват и да си подреждат нещата, смятат нотариусите. Регламентът ще има предимство пред националното законодателство и ще въведе нов принцип и критерий за наследяване – като приложимо право ще се счита обичайното местопребиваване на починалия наследодател към момента на смъртта му.

Нов регламент удря наследството

Това означава, че ако българин трайно и постоянно живее например 10 години във Франция, има имот там и децата му са при него, наследяването ще става по френския закон. Това ще доведе до много сложни сметки и огромно многообразие от казуси. Защото например във Франция съпруг получава една четвърт от наследството на починал независимо от броя на децата, докато в България той би получил част, равна на всяко дете.
 
Регламентът предвижда възможност всеки гражданин на ЕС, съответно и българин, да може със завещателно разпореждане да казва кое приложимо право предпочита след смъртта си. Това обаче може само ако в момента има обичайно местожителство в съответна страна. Ако няма такова разпореждане, то след смъртта на български гражданин, който живее в чужда държава, всеки заинтересуван – например съпруг, деца и др., може да поиска европейско удостоверение за наследяване.
 
Предвижда се в България този документ да се иска от нотариус. Има и подготвен законопроект за промяна в ГПК, който предстои да бъде приет в парламента. В повечето страни от ЕС именно нотариусите се занимават с тази дейност, затова се счита, че и в България трябва да се прави от тях. След като бъде поискано такова удостоверение, нотариусът ще започне да прави подробно проучване. Като установи кое ще е приложимото право в съответния случай, той трябва да издаде документа, в който ще пише на кого колко се полага от имуществото – имоти, пари, вещи. Удостоверенията ще могат да се обжалват в съда.
 
В момента в България се издават удостоверения за наследници, в които общински чиновници пишат само кои са наследниците според тяхната система. Те обаче не отчитат нито какви са частите, нито дали има някой недостоен за наследяване например. Затова и нотариусите предлагат да се направи промяна, според която и българските удостоверения да заприличат на европейските и в тях след подробно проучване да се казва кои са наследниците и точно какви части наследяват.

БЛИЦ

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...