Фондовите борси в България, Македония и Хърватия започват проект за интеграция на пазарите на ценни книжа

София, Скопие, Загреб ‒ Фондовите борси на България, Македония и Хърватия основаха обща компания, със седалище в Скопие. Целта на компанията е да създаде регионална инфраструктура за търговия на ценни книжа листвани на тези три пазара.

„Ние обмисляме от известно време възможността да подобрим видимостта и ефективността на нашите пазари и този модел на сътрудничество се очерта като логично решение. Щастливи
сме, че Европейската банка за възстановяване и развитие е готова да подкрепи проекта с донорски средства, с които те разпологат и са предназначени за развитие на пазарна инфраструктура. Ние вярваме, че подписването на първото споразумение за безвъзмездна помощ трябва да бъде финализирано до няколко седмици и сме близо до окончателния текст на документа.”, каза г-жа Ивана Газич, председател на управителния съвет на Загребската фондова борса.

Фондовите борси в България, Македония и Хърватия

Г-н Иван Щериев, главен изпълнителен директор на Македонската фондова борса допълни:
„Това сътрудничество ще позволи на инвеститорите да достигат пазарите по по-лесен начин и ние се надяваме, че и други регионални борси ще се присъединят към проекта в бъдеще.”

„Привличането на интереса на инвеститорите на регионална база е това, към което и ние се стремим. Облекчени процедури, ефективност и включване на всички страни гарантират успеха на този проект.”, заключи г-н Иван Такев, изпълнителен директор на Българска фондова борса- София.

Следваща стъпка от проекта е да се внедри технологично решение, което да осигури извършването на поръчките. Плановете са това да се случи през следващата година.
 

За БФБ
Българска Фондова Борса – София АД е лицензирана да извършва   дейност като фондова борса на
09.10.1997 г. Предметът на дейност на дружеството включва организиране на търговия с ценни книжа и други финансови инструменти; организиране и поддържане на информационна система за търговия с ценни книжа.

Повече информация за БФБ-София на: www.bse-sofia.bg

Милена Михайлова
Арденси Консултинг

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...