КОИ СА ПОДВОДНИТЕ КАМЪНИ НА СТОКОВИЯ ПАЗАР И КАК ДА ГИ ИЗБЕГНЕМ

Въпрос: Здравей, Ангел! Искам да те попитам един бърз въпрос за инвестирането в стоковия пазар и къде виждаш потенциалните най-големи проблеми и неприятности за вбъдеще? Кои са подводните камъни, които могат да преобърнат кораба и може ли това въобще да стане някога? Благодаря ти и ти желая здраве и късмет! – П.Т. от Wheeling, IL

Отговорът на Ангел: Здравей и на теб! Имаш много интересен въпрос, за който можем да си говорим с дни (буквално), но ще се опитам да синтезирам отговорът си с няколко изречения, които да съберат повечето ми наблюдения по тази тема.

Когато говорим за стоковия пазар, всеки един от нас трябва да погледне много философски на нещата и най-вече да си зададе въпроси от макро-икономически характер и да се опита да се абстрахира от дребните детайли, засягащи отделни компании или индустрии. Стоковата борса е един много добър индикатор за икономическото състояние на едно общество и държава, защото там се вижда докъде стига намесата на правителството и откъде започват големите корпорации да дърпат конците в цялата ситуация.

Нека се съсредоточим на състоянието в момента, а то е следното – корпорациите имат изключително много пари в резервите си, които засега държат в кешови капитали и чакат да видят как ще реагира федералния резерв, който играе ролята на добрата фея, обвита изцяло в американския флаг, която продължава да стимулира изкуствено икомономиката, както го прави вече в последните пет години. Въпросът е кога това ще спре това и какво следва?

В последно време се чуват индикации, че този стимул ще намалее и това е причината корпорациите да не създават нови работни места и да стискат парите си възможно по-дълго, докато няма пълна яснота по въпроса. Това, което ме притеснява мен е, че технологиите като цяло заменят много от квалифицираната работна ръка и това автоматично намалява покупателната способност на обществото. Това е наистина много лошо за всички, които не инвестират на пазара и ще става още по-лошо за тях с течение на времето, защото те ще обедняват все повече и повече.

От това, което аз виждам, с течение на годините и намаляването на алтернативите за пенсионно осигуряване и “изпаряването на Social Security”, всички ние ще бъдем принудени или да инвестираме във взаимни фондове (mutual funds) чрез работодателите си или чрез Roth IRA или да сме обречени да работим докато умрем на работното си място, с извинение, или да живеем под някой мост. Нещата наистина ще станат черно-бели, няма да има място за сивия цвят, който в момента преобладава поради големите социални субсидии, които се отпускаха и продължават да се отпускат до днешна дата.

Всеки, който живее под илюзията, че това ще продължава вечно трябва да се откаже от тази мисъл възможно най-бързо и да приеме промените, които предстоят и да поеме личната отговорност за собственото си положение, защото скоро ще бъде принуден да го направи. Спасението на финансовото ни бъдеще в целия свят се намира точно в разбирането на значението за “поемане на лична отговорност” и усърдната работа и още по-усърдните усилия за спестяване и инвестиране в активи, а не използването на заеми и кредитни карти.

Колкото повече хора разберат, че чрез инвестирането на парите си в корпоративни акции и ценни книжа те не само увеличават шансовете си за едно по-светло финансово бъдеще, а също така насърчават тези корпорации да създават нови работни места и да отварят повече и повече предприятия, което е добро не само за икономиката, а и за нас самите като инвеститори и граждани на обществото.


Ангел Сапунджиев е личен финансов съветник на над 3,590 семейства за последните 8 години. Неговата специализация се изразява главно в сферата на пенсионното-осигуряване и инвестирането; образувателните-спестовни сметки за деца; застрахователни полици за живот, автомобили и домове. 

Ако и Вие имате въпроси или се интересувате от различните аспекти на финансовата част от живота, Вие можете да си запазите час за консултация на директния ми телефон – (224) 522-2413 или на електронната ми поща – Coach_Angel@MyOwnMoneyCoach.com.


Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...