ПОСЛЕДЕН ЗВЪНЕЦ – 2014

На 31 май 2014 г.  Българският културно-просветен център „Аз Буки Веди“ към Всеукраинската обществена организация „Конгрес на българите в Украйна“ закрива учебната 2013/2014 година.

Последният звънец ще прозвучи за  400 българчета от Украйна,  ученици във филиалите на „Аз Буки Веди“ в Одеса, Иличовск, Измаил и Болград. В „Аз Буки Веди“ децата учат роден език, литература, история. Към всеки един филиал са създадени вокални и хореографски колективи. Много от възпитаниците на „Аз Буки Веди“ са носители на първите награди в международни  литературни и творчески конкурси като „Таланти твої, Україно“, „Стефан Гечев”, „България в моите мечти”, „Прехвръкна птичка” и други. Сред випускниците има студенти в българските университети.

Юрий Граматик, Президент на Всеукраинската обществена организация „Конгрес на българите в Украйна“:
„Отмина още една учебна година в нашето училище, но работата на „Аз Буки Веди“ не спира през лятото. Имаме предвидени редица пътувания в България на летни курсове по български език, по време на които се предвиждат ексурзии по забележителните места в България. За някои от нашите ученици това ще е последна година обучение, тъй като са абитуриенти и ще продължат образованието си във висши училища. Приятно е да отбележа факта, че и тази учебна година беше успешна. Отново имаме награди от регионални, национални и международни конкурси. Тези постижения са резултати на общите услилия както от страна на децата, така и от страна на родителите и учителите им. Затова искам да благодаря всички по-отделно: на децата, че с голям интерес и желание посещаваха нашите занаятия, на учителите за положените усилия да помогнат на учениците да открият таланта си, а на родителите, за това, че вярват в нас и помагат за организиране на училищните мероприятия“.

ПОСЛЕДЕН ЗВЪНЕЦ – 2014

Българският културно-просветен център „Аз Буки Веди“ е създаден през 2008 г. към Всеукраинската обществена организация „Конгрес на българите в Украйна“. За краткия период „Аз Буки Веди“ се превърна в лидер сред българските неделните училища в Украйна. Центърът  сътрудничи с Министерството на образованието, младежта и науката на РБългария и Държавната агенция на българите в чужбина. Успешната реализация на дейността се дължи и на  Националната програмата „Роден език и култура зад граница“, в която „Аз Буки Веди“ участва всяка година. По време на лятната ваканция учениците имат възможност да вземат участие в двуседмичен семинар-обучение в България.

За повече информация и контакти:
 
Максим Димитров
Пресцентър

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...