Проучване прогнозира неизбежния колапс на индустриалната цивилизация

В продължение на години учени и социални активисти предупреждават, че неравенството в доходите, изчерпването на ресурсите и бесният растеж на населението ще доведат до срив на цивилизацията. Въпреки това политиците гледат на тези твърдения като на предвижданията на оракулите по цирковете.

Сега едно проучване, финансирано от NASA Goddard Space Flight Center, потвърждава тези ужасяващи пророчества, като посочва , че индустриализираното общество може напълно да рухне в рамките на следващите няколко десетилетия, пише GreenTech.bg.

Това вече се е случило с някои големи древни цивилизации, за които сме слушали и чели, но пълното унищожение може да сполети и нашата глобална икономика съвсем скоро.
Работейки с математически анализи, социални науки и наблюдение на природните явления , проектът „Човешка природа и динамкиа” (HANDY) сочи, че ако продължим да правим всичко както досега, това би довело до на индустриализираната ни цивилизация.

Публикувано в редица научни издания, изследването сочи, че има достатъчно исторически доказателства, че пренаселеността, липсата на селско стопанство, ограниченият достъп до вода, консумацията на енергия и неравномерното разпределение на благата се съчетават в унищожителна сплав, която слага край на обществото такова, каквото го познаваме.

В доклада се прогнозира, че увеличаването на напрежението върху екологичния капацитет на Земята води до стратифициране на богатството, разцепвайки обществото на „елити” и „маси”. Докато елитите изчерпват всички ресурси и диктуват политиката, те оставят съвсем малко за мнозинството от населението – масите, които са и тези, които отговарят за създаването на благата. Напредъкът в технологиите и селското стопанство няма да подобрят ситуацията чрез повишаване на ресурсната ефективност, което се дължи на факта, че това ще доведе до още по-голямо увеличаване на потреблението.

BAA

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...