Тържествена сесия – 100 години от основаването на Софийска търговска гимназия

Наследниците на Софийска търговска гимназия – Националната финансово-стопанска гимназия и Националната търговско-банкова гимназия, заедно с Българска търговско-промишлена палата, отбелязаха с тържествена юбилейна сесия – 100 години от създаването на Софийска търговска гимназия. В приветственото си слово председателят на БТПП Цветан Симеонов с гордост отбеляза, че двете гимназии поддържат нивото и авторитета на българското средно образование. Именно с достойнство трябва да разнасят тази слава, защото инициативността и пиетета към знанието, които проявяват учениците, са двигател при сформирането на Учебна търговска палата, на ученически панаири и други симулативни участия на международно ниво.
Търговско-индустриална камара или по-късно преименуваната Българска търговско-промишлена палата е верният ориентир както за съдържанието на образованието, така и за намирането на работа след завършване на образованието.
 
Двете гимназии и Палатата издадоха Алманах с най-важните исторически факти от създаването на Софийска търговска гимназия до днес. Председателят на БТПП посочи, че всяка година Палатата приема на стаж ученици на двете училища, които участват активно в обработването на данните от годишните финансови отчети на над 5000 фирми за изготвяне на класацията на БТПП за „ТОП 100 – водещи фирми в икономиката на България“.
 
Президентът на България Росен Плевнелиев отправи поздравително послание по повод юбилея, в което се казва: „Днешният ден ми дава надежда, че заедно ще съхраним, продължим и надградим добрите традиции в българското образование и ще го развиваме като модерно и адекватно на съвременния свят. На учениците и преподавателите, наследници на Софийската търговска гимназия, пожелавам много успехи в професионалната им реализация и в подготовката на бъдещи специалисти в сферата на финансите, икономиката и търговията.“
 
БТПП награди двете училища с най-високото отличие на Палатата – бронзова статуетка „Хермес“ и грамота за значим принос в икономическото образование в поддържане на високи стандарти при подготовката на икономически кадри, отлични резултати в международни състезания със сродни училища, непрекъснато активно сътрудничество с БТПП и по повод 100-годишния юбилей.
 
Официални гости бяха представители на Столична община, Министерство на образованието младежта и науката, дипломатически корпус, висши учебни заведения, партньори на БТПП, НФСГ, НТБГ, техни бивши възпитаници и настоящи ученици.
 
*Усещайки необходимостта от висококвалифицирани кадри в областта на търговията и индустрията за развитието на българската икономика в началото на ХХ век през 1911 г. Софийската търговско-индустриална камара с председател Иван Грозев инициира създаването на средно търговско училище в София. Камарата изготвя учебни програми, бюджет, наема помещение, набавя училищни пособия и мебелировка. За директор на Търговската гимназия, Камарата определя д-р Нейчо Иванов – известен български икономист и журналист. През 1913 г. с тържествен водосвет е открита първата учебна година на Търговската гимназия. Сградата, в която се помещава Търговската гимназия е на ул. „Сан-Стефано“, 23. Първите учители в гимназията са едни от най-изявените общественици и преподаватели от университета, а създаденото училище се издържа със средства на Софийската търговска-индустриална камара. През 1943 година Софийската търговска гимназия се разделя на Национална финансово-стопанска гимназия и Национална търговско-банкова гимназия.

Снимки може да видите тук: http://www.bcci.bg/news/5225

12 март 2013
Гергана Димова
асистент ПР звено на Българска търговско-промишлена палата

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...