БТПП представи класацията ТОП 100 – Фирми, водещи в икономиката на България през 2011 г.

На пресконференция тази седмица бе представено четиринадесетото поредно издание на БТПП „ТОП 100 – Фирми, водещи в икономиката на България през 2011 г.”. В процеса на подготовката му са обработени данните от годишните финансови отчети на 5340 фирми, които формират 76,94% от БВП на страната. 70% от първите десет фирми в различните класации са членове на БТПП. Председателят на Палатата Цветан Симеонов подчерта, че София – Град, Софийска област и Югозападният регион произвеждат почти 50% от брутния вътрешен продукт на страната. „Първият извод, който трябва да направим, е, че разпределението на икономиката в страната е неравномерно. Компетентните власти трябва сами да си направят финансите и програмите. Ние няма да пропуснем да им напомним, че е необходимо да се вземат мерки за едно по-равномерно разпределение на икономиката в страната. От класацията се вижда, че 1 – 2 предприятия в определен регион са добре работещи и в малко градче, като се позиционират в нашата класация на нивото на един областен център” – каза Симеонов.

Класирането е с доказана в годините формула за обективност и критерии, утвърдени в практиката като показатели за динамичност и рентабилност. В изданието са публикувани първите 100 най-успешни компании по традиционните ни критерии:

· Изменението на нетните приходи от продажби през 2011 спрямо 2010 г.;

· Печалбата на 100 лв. приходи от продажби през 2011 г.;

· Печалбата на 100 лв. собствен капитал през 2011 г.

Методологията на класациите по трите критерии включва само фирми, приключили 2011 г. с печалба и реализирали приходи от продажби над 100 хил. лв. през 2010 г.

Допълнително в изданието е включена класация, показваща първите 50 фирми в България, успели да постигнат положителен финансов резултат през 2011 г., покривайки значителни загуби от 2010 г.

Друга класация, представена в ТОП 100, е с регионален аспект – представя първите 10 фирми, класирани по размера на нетните приходи от продажби през 2011 г. в националните райони за планиране.

Основните изводи от класацията на БТПП за ставащото в икономиката през 2011-та година

· Когато икономиката на страната показа слаб растеж от 1.7% през 2011 г., 100-те фирми с най-висок ръст на приходи от продажби достигат 252%. Основната част са от сектора на търговията – 48%, но забележително е, че в период на спад на строителството, фирмите от този бранш имат дял от 13% – повече от всяка от отделните индустрии.

· Първите 100 фирми, класирани по максимална величина на печалбата спрямо вложения собствен капитал, достигат средно по 112 лв. печалба на 100 лв. капитал. Рекордната стойност е 271 лв. печалба на 100 лв. капитал. Водещи са: търговията (37%), услугите (28%) и индустрията (23%), като промишлеността основно е представена от текстила.

· В третата класация по реализираната печалба на 100 лв. приходи от продажби изненадващо секторите услуги (35% дял) и индустрия (21% дял) се оказват с повече фирми от търговията, която заема първо място в предходните две класации. От промишления сектор най-много са фирмите, произвеждащи машини и оборудване. Фирмите достигат средно 50 лв. печалба на 100 лв. приходи от продажби, а средната печалба е 1.2 млн.лв. през 2011 г.

· Микро предприятията са най-динамичните и рентабилни фирми в България с основен дял в трите класации – от 73%. Средните и малките фирми са 26%, а големите – 1%. В териториално отношение най-много са фирмите от София (40% от всички), следват големите градове като Пловдив, Русе, Варна и Стара Загора.

· Фирмите от индустриалния сектор и най-вече с основна дейност производство на храни, напитки и тютюневи изделия, както и от текстила, са компаниите в страната, които през 2011 г. с постигнат положителен финансов резултат успяха да покрият реализираните загуби от 2010 г.

· Очевидно, че това са лидерите в икономиката ни и можем да направим извода, че ако няма някаква рязка промяна на ситуацията, тенденцията е към възстановяване, което ще продължи и в бъдеще

· Фирмите в класациите и основно МСП ни вдъхват оптимизъм, като показват, че българската икономика е жива и че те са основния потенциал за нейното бъдещо развитие.

· Селското стопанство за наше учудване показва добри резултати и потенциал, въпреки неравностойното субсидиране, но се нуждае от повече внимание: то има дял 15% във фирмите с най-висока рентабилност на приходите от продажби и 6% дял в класацията за преодоляване на негативния резултат от 2010 г.

Снимки може да видите тук http://www.bcci.bg/news/4505

Гергана Димова
асистент ПР звено на Българска търговско-промишлена палата

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...