Д-р Първанова призова за бърза ратификация на Конвенцията против насилието срещу жени

Няколко дни преди Международния ден за премахване на насилието срещу жените, д-р Първанова, заедно със свои колеги от Комисията по правата на жените и равенството на половете, внесе писмена декларация, призоваваща ЕС да подпише и ратифицира Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие.

Декларацията бе представена на официално събитие в Европейския парламент в Страсбург. По време на събитието евродепутатите изтъкнаха, че Европа подценява този изключително сериозен проблем. Свидетелство за това са и последните данни, според които повече от 60 милиона жени в Европейския съюз стават жертва на физическо насилие поне веднъж в живота си.

Д-р Първанова заяви: “Длъжни сме да отбележим международния ден за елиминиране на насилието срещу жените не само на думи, но и чрез конкретни действия. Убедена съм, че бързата ратификация на Конвенцията за борба с насилието над жените ще покаже, че ЕС е готов да предприеме конкретни стъпки за предотвратяване на тази страшна форма на нарушаване на човешките права.”

В декларацията се поставя особен акцент върху стимулиране на равенството между половете и се подчертава, че насилието, основано на полов признак е най-широко разпространеното нарушаване на човешките права, непознаващо географски, финансови, културни или социални бариери. Текстът подчертава, че всеки ден в ЕС седем жени умират заради домашно насилие, като жертви на насилие в дома са средно една на всеки пет от всички жени, и преките и косвени щети за държавите-членки се изчисляват на 16 милиарда евро всяка година.

“Имаме нужда от конкретни действия за борба с насилието по полов признак, за намаляване на неравнопоставеността между половете и стимулирането на правата на жените. Това е повече от съществено днес, с цел гарантиране на пълното ползване на основните права на жените и тяхното поощряване в нашето общество. Ще работя активно за широкото популяризиране на тази декларация сред моите колеги и твърдо се ангажирам, това послание да бъде чуто от нашите институции” – добави българският евродепутат.

Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие бе приета от Комитета на министрите към Съвета на Европа на 7 април, 2011г. Документът влиза в сила след 10 ратификации.  До момента има само 22 подписа, а ратификация е извършена само от една страна – Турция.

Парламентарен офис на д-р Антония Първанова

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...