GS1 България за повишаването безопасността в здравеопазването

На 23 октомври, в Лисабон, Португалия започна 22-рата конференция Global Healthcare Conference, провеждана под егидата на GS1. Мотото на конференцията е „Глобален, хармонизиран подход за повишаване безопасността на пациентите”. Акценти в началото на конференцията са приложението на стандартите GS1 в болниците и уникалната идентификация на медицинските изделия.

Факт е, че през юли 2012 година Американската Асоциация за храните и лекарствата, FDA, публикува предложение за регламент, за уникална идентификация на медицинските изделия в САЩ. Участниците в конференцията ще направят и корекции по отношение на класификацията на медицинските изделия, времевата схема за въвеждането и предвиденото изграждане на централна база данни с информация за медицинските изделия.

По темата е публикувана Европейска директива за медицинските изделия, където се дефинира този въпрос и достатъчно ли е той да остане в юрисдикцията на асоциацията IMDRF, която е изцяло организация на индустрията? Тези въпроси бяха обсъждани в последвалата дискусия , като основната идея е, че въвеждането на Уникален идентификатор на медицинските изделия не е просто технически въпрос,  а по-скоро е политически. Необходими са ясни правила от съответните регулаторни органи, ще трябва отлична координация на работата за използването на глобален стандартизиран подход, който да се отнася до производители, дистрибутори, болници и други здравни структури.

В отделна пленарна сесия беше представен доклад на фирма McKinsey & Company, който представя данни за ползите и ролята на глобалните стандарти при прилагането им по веригата на снабдяване в здравеопазването. Освен, че допринасят за повишаване безопасността на пациентите в свят, в който от производителя до пациента, всички участници по веригата  могат да са разположени в различни географски региони, стандартите допринасят за подобряване ефективността на процесите и съкращаване на разходите чрез подобряване процеса на инвентаризация и следене на складовите наличности.

Освен да запознае с различните направления и приложения на стандартите GS1, 3-дневната конференция предоставя възможност представители на различните участници по веригата за снабдяване в здравеопазването да споделят опит и обменят идеи, с цел подобряване ефективността на процесите и повишаване безопасността на пациентите. Предвидено е и представяне на проекти на различните Национални организации GS1.

Васил Чобанов 

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...