ВЪЗСТАНОВЯВАТ АНТИЧНА КРЕПОСТ И СЪВРЕМЕННА ГРАДСКА ИНФРАСТРУКТУРА В МЕЗДРА ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ

На официална пресконференция днес в град Мездра беше обявен стартът на дейностите по проект “Историята, културата и природата – туристическите атракции на община Мездра”  по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3-1-03/2010/021 на ОП ”Регионално развитие” 2007-2013г.   Общият размер на проекта възлиза на 3 977489 лв., от които 94.45% от стойността на проекта са безвъзмездна помощ, а 5.55% са собствен принос.

Съфинансирането от ЕФРР е в размер на 3 193 227.61 лв. Целта на проекта е да бъде популяризирана крепостта «Калето» в града, да се осигури възможност за посещението й от туристи и да се създадат условия за генериране на приходи в общинската икономика. Срокът за изпълнение на проекта е 20 месеца т. е. до края на юли 2013 г.
„За десет години тази археологическа местност ни е разкрила изключително много тайни, но още дълги години напред ще имаме възможност да научаваме факти за миналите епохи. Това ще бъде един добър строителен, археологически, архитектурен и туристически паметник, разположен в близост до поток от 7-8 хил автомобили на ден, какъвто е пътят Е-79“, заяви кметът на Мездра Иван Апарухов. По думите му предстои да бъде реконструирана техническата инфраструктура в района на атракцията  като подлеза,  моста – с транспортна част и пешеходен достъп, парковата зона и др. Ще бъде преустроена и съществуваща сграда, където ще се помещава туристическият информационен център.
По време на изпълнение на проекта предстои консервацията и реставрацията на проучената източна зона на крепостта „Калето“. „В следващите години ще продължим работата по археологическите проучвания в западната част на Калето и част от туристическите атракции ще бъде наблюдаването на тези археологически разкопки“, отбеляза още кметът Иван Аспарухов.

Крепостта „Калето” се намира върху скалист рид с надморска височина около 230 м в югозападния край на град Мездра. Скалният масив лежи на левия бряг на река Искър, която мие южния и източните му склонове. Хълмът е естествено защитен и разположен на място, където се пресичат основни пътища, използвани от дълбоката древност до днес. На него върху площ от 2750 кв. м са разположени отложения на две праисторически селища. На повърхността сега могат да се видят каменните остатъци от римска, късноантична и средновековка крепост, запазени във височина на места до 6 метра.
Археологическите проучвания представят разказа на културните пластове, запечатали следите от драматични събития, случили се преди повече от 60 века. Основно предназначение на крепостта е било да пази от нашественици пътя през Искърското дефиле. Крепостта и градът са били няколкократно разрушавани и опожарявани вследствие от вражески нападения и впоследствие възстановяван.
„Калето” представя строителни техники на праисторически глинобитни укрепителни съоръжения, на дървено-землена жилищна конструкция, на крепостно строителство с особеностите и техниките на градеж характерни за римската, късноантичната, византийска и ранносредновековни епохи.
В къснохалколитна сграда-ателие е открита колективна находка от специализирани инструменти за цветна декорация на керамичните съдове представяща високо ниво на технически познания, виртуозни умения и естетически усет на праисторическите занаятчии-художници.

 

{morfeo 12}

Агенция ПРИМА
Биляна Полякова    

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...