Европейският парламент подкрепи системата еCall

04.07.2012 г., Страсбург. Европейският парламент прие Доклада на Комисията по транспорт и туризъм относно оборудването на всички нови коли, които се предлагат на пазара в ЕС, с иновативната система eCall до 2015 г.

При произшествие еCall подава автоматичен сигнал за мястото и часа на катастрофата на спешния телефон 112, като по този начин може да допринесе за спасяването на живота на много хора.

Д-р Първанова бе докладчик за Групата на АЛДЕ това досие. Докладът цели да насърчи Европейската комисия да направи законодателно предложение по въпроса, като се очаква това да се случи до края на 2012 г.

Българският евродепутат направи редица предложения, целящи гарантирането на ефективна и работеща система, която да бъде в полза на европейските граждани, особено в случаите, когато мобилното мрежово покритие е лошо или липсва, както и когато съществуват затруднения в достъпа на службите за спешна помощ, произтичащи от проблеми с инфраструктурата.

Д-р Първанова настоява в бъдещото законодателно предложение на ЕК да се даде възможност на автомобилните производители да използват модерни методи и системи за пренасочването на обажданията еCall към спешния телефон 112, тъй като това би стимулирало иновациите и развитието в сектора. Българският евродепутат също така призовава Комисията да гарантира, че всички държави-членки и оператори на мобилни мрежи ще реализират необходимите модернизации и технологични подобрения, за да осигурят възможността обажданията eCall да бъдат обработвани и пренасочвани ефективно от центровете за обслужване на повиквания.

За допълнителна информация можете да се свържете с ПР агенция Nuveo Communications, Десислава Кузманова

 

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...