Антония Първанова гарантира бърз достъп до лекарства

02.04.2012г., Брюксел. Европейският парламент натовари с нова и отговорна задача Антония Първанова.

Българката е избрана за основен докладчик на новата директива за прозрачността при ценообразуването и възстановяването на разходите за фармацевтични продукти. Темата беше предложена от Европейската комисия преди месец, а д-р Първанова, като член на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопастност на храните към ЕП, беше предпочетена пред кандидати от други политически групи за докладчик по този важен законопроект.
“Ще гарантирам на европейските граждани бърз достъп до лекарства”, каза Антония Първанова след обявяването на номинацията.

Новият заканодателен акт трябва да направи така, че лекарствата да стигат по-бързо до пазара и той да е отворен в цяла Европа. Трябва драстично да се съкратят процедурите за определяне на цените и връщането на разходи за лекарства на национално ниво. Това се прави за подобряване на здравето на хората като се улеснява достъпът им до фармацевтичните продукти.

Антония Първанова досега е участвала в подготовката на над 100 доклада в трите парламентарни комисии, на които е член. Като докладчик, тя е изготвила 5 доклада и 1 становище и е съдокладчик на АЛДЕ за повече от 20 доклада. В съавторство със свои колеги е внесла 24 писмени резолюции.

Възползвайки се от контролните си правомощия като парламентарист, тя е автор на 59 писмени и устни парламентарни въпроси към Съвета и Комисията.

Антония Първанова е и единственият български евродепутат, който е вицепрезидент на парламентарна група в Европейския парламент.

Десислава Кузманова
ПР агенция Nuveo Communications

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...