Д-р Първанова поканена на консултации по защита правата на жертвите на престъпления в Конгреса на САЩ

Втори ден в Единбург заседават представители на американски и европейски неправителствени организации, както и на Министерството на правосъдието на Шотландия.

Всяка година на територията на ЕС около 75 млн. души стават жертви на престъпления. За първи път в европейското право е предвидено законодателно уреждане на техните права. Д-р Първанова е докладчик на първата директива за по отношение правата на жертвите на престъпления и регламента за европейска заповед за защита. Президентът на националната организация на САЩ за подкрепа на жертвите на престъпления, определи това европейско законодателство  като революционно в областта на наказателното право. Той покани д-р Първанова на консултации в Конгреса на САЩ за подготовка на американския пакет от мерки.
Президентът на американската организация изрази мнение, че Европа става водещ фактор за създаване на иновативен раздел в правото, който за първи път ще развие специален раздел за защита на правата на жертвите на престъпления.

Американската конституция предвижда двадесет и три текста, които имат отношение за защита на извършителите на престъпления, но нито един за протекции правата на жертвите. Очевидно това е съществен пропуск в развитието на правните норми и европейският опит и практики ще станат основополагащи за развитието на американското законодателство.

Пресцентър

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...