КАКВО СТАВА С ПАЗАРА НА ИМОТИТЕ В МОМЕНТА?

Въпросът е винаги актуален и най-често вълнува участниците в този процес.
Пазарът има променлива визия, особено сега в новата икономическа обстановка, наречена”криза”.

България

Според данни на Национално-статистическия институт в България, жилищата поевтиняха  средно с 6,2%  през 2011 година, в сравнение с предходнта 2010 година. По данни за инвестициите в бизнес имоти в страната за 2011 година те са 198 мил.евро, срещу 20 мил.евро за 2010 година. Данните са според Cushman&-Wakefield в България от партньора и Fortton International (цитирани от БТА).

Нивата на доходите са без съществени промени – при офис-площит те са около 9,5% , а при търговските площи  са 9%.При индустрилните те са 12 %.

В Централна и Източна Емропа, инвестициите в бизнес имотите са на стойност 19 милиалда долара през 2011 годин и увеличението е с 76% спрямо 2010 година(„Капитал”).

Италианци и гърци от средната класа трескаво атакуват пазара на имоти в Берлин. Най-често това са пенсионери, лекари, филмови режисьори, архитекти, млади двойки и учители, както и от средната класа – гърци търсещи имоти до 150 хил.евро, а такъв в Берлин, най-често е двустаен апартамент.

В България средната цена за пазара на имоти на жилищна площ през четвъртото тримесечие на 2011 година е 905,39 лв.на кв.метър. Най-скъпи са цените на апартаменти във Варна- 1487,79 лв.на кв.м., в София – 1468,10 лв.на кв.м. и в Бургас – 1169 лв.на кв.метър.

Средната пазарна цена за страната на жилищата през четвъртото тримесечие на 2011 година е 887,57 лв.на кв.м. и в края на годината най-скъпи са във Варна 1454,67 лв.на км., София- 1453,30 лв.на кв.м. и в Бргас – 1166,29 лв.на кв.метър.

Във Варненска област са въведени най-много жилища в експлотация : 188 сгради с 815 жилища в тях, а в Бургас- 127 сгради с 826 жилища в тях.

Най-големи апартаменти се строят в Габрово, средно 124,6 кв.м.( в противоречие с пословичната им икономичност), в Монтана 119 кв.м., а най-малки поразмер са в Силистра, 49,9 кв.метра и Плевен 61,2 кв.метра.Общата площ на новопостроените жилища за четвъртото тримесечие на 2011 година е 313,5 хил.кв.метра или с 11,4 % повече от предходното тримесечие.
     

Как са нещата в САЩ ?

Пазарът на имоти САЩСпоред данни на  CNBC , жилищния пазар в САЩ е на пътя на възстановяването. В национален мащаб цените на апартаментите са паднали с 4 % годишно. Възсатовяването е по-скоро на определени местни нива.

В Маями, пазарът на апартаменти тръгва нагоре, както и данните на Финикс, където строителни фирми започвт нови проекти.

В Калифорния, продажбите растат с 5% на месец, но повечето от сделкте са с проблемни имоти и повечето от тях са със силно занижени цени.

В края на четвъртото тримесчие на миналата година 12% от собственицит на жилища са с ипотека. В САЩ около 6 милиона души са забавили плащанията  си или са в процедура на възбрана, а 22 % от жилищната площ с ипотека в момента струва по-малко от оставащите по тях вноски за погасяване.

Отчита се, че безработицата намалява и лихвите паднаха рекордно ниско (има се впредвид, ипотечните), докато се даде тази статистика, те отново се повишиха.

На пазара все още има проблемни имоти – близо 5,8 милиона жилища са собственост на хора със забавени плащания по заемите си или в процес на възбрана.

Предстои процес на въвеждане на още по-засилени регулации на пазара на ипотеки. А естествено е да се очаква и ту повишение, ту спад и повтаряне на цикъла, докато  се продадат „лошите” запаси на пазара на жилища. И когато те достигнат дъното, чак тогава ще има „оттласкане”.

Пазарът е продукт на разума и щом разумът е несъвършен, нелогично е пазарът да е съвършен.

Времето ще докаже и колко умело субективният фактор е ръководил ефективно процесите в тази връзка.

  
    Велика Данаилова  

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...