Мълчанието е злато?

След две седмици се очаква съдебно решение по делото във връзка с БПЦ “Свети Иван Рилски – Чудотворец”

Възможно ли е две спорещи страни да са едновременно прави и да са на страната на доброто?  Да, в много случаи и от двете страни на барикадата считат, че се борят със злото и с цялата си страст хвърлят пари, ресурси и усилия, за да защитят своите принципи и каузата на “доброто”, така както те го разбират. Особено деликатен е процесът, когато в подобен спор са въвлечени представители на една православна църква, понеже библията ни учи на смирение и прошка, а не на антагонизъм и конфликти. Противоречията между бивши и сегашни членове на БПЦ “Свети Иван Рилски” – гр. Чикаго са далеч не единственият случай на раздор в българските православни църкви в САЩ. Моето лично мнение е, че подобни конфликти не са в полза на популяризирането на православната религия и могат да доведат както до разклащането на репутацията на една църква, така и до понижаването на доверието от страна на членовете и посетителите на религиозния храм.

Църквата "Свети Иван Рилски - Чудотворец" в ЧикагоБългарските църкви в САЩ имат освен духовни и много важни обществени функции.
През последните десетина години в Чикаго се създаде българска общност, която няма аналог в света. Независимо от някои разногласия и проблеми, в атмосферата на нашата общност преобладава позитивизъм, конструктивност, толерантност, взаимно уважение и интензивна интерактивност. Появяват се все нови бизнеси и организации с идеална цел. Няма да бъде пресилено, ако поставим българската общност на първо място от всички етнически групи в Чикаго (а в този космополитен град едва ли има страна, която да няма някаква своя общност) по открити бизнеси на глава от населението за единица време.

Това, което имаме като общност принадлежи на всички нас и е плод на колективните усилия на много хора, включително и на чикагските медии. Понеже представлявам медия искам да кажа няколко думи за нас и нашите колеги. Не е тайна, че е имало разногласия между отделни чикагски медии и че всички ние се стремим да ставаме по-добри и по-професионални, за да не изоставаме в конкурентната надпревара. Едно нещо, обаче ни е обединявало през годините– отговорността пред българската общност! И вестник “България”, и вестник “България СЕГА”, и BG7 Radio, и вестник “Старт” (“България 21-ви век”), и медиен портал Еврочикаго, и момчетата от телевизионната програма FN9, и телевизионната програма на Мария Илиева– Муцуна, и радио-програмата на Елена Цанева (няма начин да не пропусна медии, понеже днес, даже и един човек със свой блог вече е медия) са допринесли много да имаме една уникална българска общност, в която човек може да се чувства комфортно далеч от родината си.

Българските църкви са имали и продължават да имат важна роля за развитието на нашата общност и за запазването на нашия език и култура. Ето защо в. “България СЕГА” винаги се е отнасял с уважение към тези институции. Ето защо, когато назрее конфликт в някоя от църквите, нашата медия не може да си позволи да подкрепи нито една от спорещите страни. Ние подкрепяме институции, които са полезни за българите в Чикаго или в САЩ, а не конкретни личности от тези институции! Независимо от това, кой ще бъде свещеник или кой ще участва в църковното настоятелство на една българска църква, в. “България СЕГА”  винаги ще подкрепя тази църква с всичките си ресурси!

В навечерието на съдебното решение по делото относно съдбата на БПЦ “Свети Иван Рилски” – гр. Чикаго, аз се обърнах към представителите и на двете страни с покана за интервю. За да намаля шансовете да бъда обвинен в пристрастност, по идея на човек от нашия екип, приготвих еднакви въпроси. Първо се свързах с Георги Иванов, който одобри по телефона идеята, но ме помоли да му изпратя предварително въпросите по емейла. Едно интервю може да бъде по-предизвикателно, когато интервюираните не знаят въпросите, но в случая целта ми не бе да поставям хората “натясно”, а да се покажат максимално ясно позициите на опонентите, затова и се съгласих с молбата на г-н Иванов и се уговорихме за час, когато да му позвъня и да запиша неговите отговори. В уговорения ден за интервю, обаче, получих следния емейл:
“Светлозар,
Споделих твоето предложение за интервю. Предвид напредналата фаза на съдебното дело и очакването решението да излезе в най-близко време считаме, че не е подходящо за нас като страна да вземаме отношение и да изразяваме публично мнението си сега.
Приятно посрещане на Новата Година! Пожелавам на тебе, семейството ти и твоя екип здраве и успехи.

Жоро Иванов”

Да си призная честно, този отказ ме изненада. Факт е, че през изминалите месеци Георги Иванов прояви изключителна активност и настойчивост за медийни изяви както в нашия вестник, така и в други медии (не само в Чикаго и САЩ). Във вестник “България СЕГА” бе публикувана платена реклама за презентацията на неговата книга “Българските Църковни Общини в Америка и Чикаго (документална хроника)”, аудио репортаж от презентацията на книгата му бе пуснат по BG7 Radio, бе публикуван материал за представянето на неговата книга от Съюза на българските писатели в САЩ и по света, в последните два броя на “България СЕГА” бяха публикувани откъси от горе упоменатата книга по молба на г-н Иванов. (това бе повод, разбира се, членове на БПЦ “Свети Иван Рилски” да изразят възмущението си и да поискат от нас спирането на тези публикации).

В интерес на истината досега не е изпратен нито един материал за публикация във вестник “България СЕГА” от свещеника, настоятелството или членове на БПЦ “Свети Иван Рилски-Чудотворец”.
Би било справедливо да се даде гласност на това какво мислят и те по повод на църковния конфликт.
Към момента няма отказ от страна на отец Валентин и сегашното настоятелство при църквата за отговор на изпратените им въпроси, но има молба техните отговори да бъдат  предоставени за следващия брой на вестника.

Тъй като въпросите са вече подготвени и изпратени и на двете страни, ще ги предоставя на вниманието на нашите читатели:
1.   Смятате ли, че има опасност българската общност в Чикаго да загуби църквата  БПЦ “Свети Иван Рилски-Чудотворец”?
2.   Как оценявате престижа на БПЦ “Свети Иван Рилски-Чудотворец” сред българите в Чикаго?
3.  Смятате ли, че БПЦ “Свети Иван Рилски-Чудотворец” се стопанисва добре в момента?
4.   Доволни ли сте от начина, по който се провежда съдебния процес във връзка с БПЦ “Свети Иван Рилски-Чудотворец”?
5. Казват, че спорните въпроси при една синагога се решават вътре, в самата синагога, и никога не се изнасят навън. Вие харесвате ли тази концепция?
6.  Смятате ли, че вестник “България СЕГА” може по някакъв начин да помогне за решаването на конфликта по повод  БПЦ “Свети Иван Рилски-Чудотворец”?
7. Не е ли по-редно църквата да умиротворява спорещи, вместо медии, институции или индивиди да се опитват да укротяват страстите в църквата?
8. Проблем ли е, според Вас, че в САЩ има Български православен диоцез?
9.  Разкажете на нашите читатели за историята на вашата връзка с Бога?
10.  Смятате ли, че е възможен компромис между Вас и отсрещната страна в спора за БПЦ “Свети Иван Рилски-Чудотворец”?
11.  Какви ще бъдат вашите действия в случай, че предстоящото съдебно решение няма бъде във Ваша полза?
12.  Ако вашият спор се решаваше не от съдебна инстанция, а от най-висшата инстанция – БОГ, накъде мислите, че щяха да наклонят везните?
13.   Какво е вашето послание към нашите сънародници по повод на продължаващия конфликт в БПЦ “Свети Иван Рилски-Чудотворец”?

Дали след две седмици съдебното решение ще постави край на дългия спор около БПЦ “Свети Иван Рилски” или само ще отвори една нова страница от него ще покаже бъдещето.
Вестник “България СЕГА” е готов да посредничи за постигането на компромис между спорещите страни, за да може ресурсите и усилията на сегашните и бившите членове на църквата  да бъдат използвани както за благото на  БПЦ “Свети Иван Рилски”, така и за благото на българската общност в Чикаго.

Нека 2012 година да бъде едно ново по-добро начало за БПЦ “Свети Иван Рилски” и за всички нас!

Светлозар Момчилов
в. “България СЕГА”

 

Климент Величков

Спортен журналист, главен редактор и издател на вестници в България и САЩ.

You may also like...