В Канзас Сити, където променяш живота си…

International House of Prayer /IHOP/ – Kansas City, Onething Conference

Колко много срещаш…
Колко много са вече хората, които искат да променят живота си!
Към по-добро!

… И ето ни сега, неколцина приятели от нашата чикагска евангелска църква „Нов Живот”, пътуваме към Канзас. Там е мястото, там е и събитието сега, в последните дни на 2011-та година, което може да промени, или вече затвърди,  твоето ново виждане и разбиране за Живота, Вечността и нашето място в Творението…

Пътят ни води към прочутия „Международен дом за молитва”. Това е средището на  тази  християнска молитвена и мисионерска организация.  Тя започва своето служение през 1999 година и неин основател  е Mike Bickle, който е бил известен американски проповедник, пастор на мега-църква. След като получава пророчеството, обаче, през 1983 година, че Бог иска да го насочи към създаването на едно ново християнско движение, което да промени облика на служението и да го направи още по-близко до хората, още по всеотдайно, чисто и близко по своята вярност и любов към Бога, той създава в Канзас Сити  IHOP.
И оттогава до ден днешен 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, от това място, вече 12 години, неуморно и непрестанно се издига към Небето  молитвеното общение с Иисус и хората следват онова, което Бог е вложил в сърцата им.

International House of Prayer /IHOP/ - Kansas City, Onething Conference

IHOP е място, в което може да намериш реалността и любовта на Бог, такива каквито Библията ги описва. И тук се стичат десетки хиляди млади християни от Америка и цял свят, водени от своя интерес и предаността си  си към Свещеното Слово. В днешния разбунен свят „Международният дом на молитвата” е място, където отново може да намериш смисъла и да върнеш вярата си в Бога, ако си я загубил.
Молитвите са излъчвани ежедневно в над 200 държави, благодарение на „GOD TV”. Те предават също така и всички по-главни събития, които се случват там. Предаванията са фокусирани  върху определени теми, от които основните са Молитва, Хвалението, Великата Заповед,  Голямото Предочертание, Последните времена и Духовните дарби.

„International House of Prayer University” ( IHOPU), е Библейски колеж, който също е част от организацията IHOP. Той има над 1000 студенти всяка година и това е място, където  млади хора могат да бъдат обучени и утвърдени в своята вяра, което да доведе и до мястото и служението, което Бог има за тях.
Друго нещо характерно за  IHOP е тяхната Годишна конференция наречена “Onething conference”, там където отивахме и ние…  Името е взето от “Псалм 27:4”, които гласи: “Едно нещо съм поискал от Господа, това ще търся – да живея в Дома Господен през всички дни на живота си ….”
Конференцията се прави всяка година от 28 до 31 декември в центъра на Канзас Сити.  Събира повече от 25 000 младежи от Северна Америка и Европа, които бяха вече придошли и сега.  Към тях се присъединихме и ние.

За първи път чух за IHOP от мои приятели, с които заедно посещаваме Българската Евангелска Църква „Нов Живот” в Чикаго. Те ми казаха, че са били там, било „страхотно” и трябвало да отида и да го изживея. Послушах, и не само аз, тези съвети. И така IHOP за мен и за моите приятели се превърна в “The Dream Come True”, място което промени целия ми християнски живот, място което обичам и място, където сякаш съм най-близко до Бога…

Има по света и други светилища и храмове, където Вярващият мечтае да бъде, но  IHOP е сякаш е едно от най-завладяващите. Аз съм част от прекрасна църква в Чикаго, която много обичам, защото там намерих възвишената духовна реалност, която прероди моя дух.  Преди години мислех, че „истинските християни” са само по филмите и не познавах човек, който наистина да вярва и да следва Христос. Моят нов живот започна когато открих “Нов Живот”, църква  пълна с хора, които се обичат и уважават, чиято любов към Господ ги е облагородила и приближила към съвършенството.
На IHOP в Канзас Сити бях за втори път. Решил съм в сърцето си, че докато съм в Америка и имам възможност ще бъда там винаги. Тази вселенска среща, на която виждаш хиляди хора като себе си, хора, които преминават през същите преживявания, които и ти преминаваш, е разтърсваща! И всички сте в една духовна среда, заедно през четирите дни! Всички се молят за тебе, и ти за тях, споделяте своята душа, и всички заедно, в единство, заставате пред Бог такива, каквито ни е създал! И Му  благодарите за всичко това, което сте, за това, което е направил за вас! Горещо съветвам и родителите, чиито деца са изгубили, или още не знаят какво е предопределението на човешкия живот, целта на битието на хората, каква е целта и смисълът на християнския живот, да посетят Конференцията, за да бъдат насърчени. Нека те чуят и вникнат точно там, на това чудно място, в казаното и написано в  Библията за нас като хора и нека от там поемат по пътя който, е отреден за всеки човек.

Нека в Новата 2012-та година повече хора осъзнаем, че отговорът на трудните въпроси, които поставя съвременният свят към нас, се крие преди всичко в духовната същност и вярата ни в Божествената мисия, въплътена в нас самите. Нека вдигнем очите си нагоре,  Високо, от където идва нашето Спасение! Да се отворят сърцата ни и приемат Благодатта, която Господ е приготвил за всеки един от нас!

Веселин ЕВГЕНИЕВ

 

Климент Величков

Спортен журналист, главен редактор и издател на вестници в България и САЩ.

You may also like...