Смисълът на едно дело

Жарка аризонска утрин е на 22 май. Постепенно храмът на  църквата „ Света София ” във Финикс се изпълва с придошлите богомолци. Но нещо е по-различно. Като че ли това ще бъде и църковно служение и още нещо… У всеки един се чете някаква радостна приповдигнатост и веселие  като на празник.

Измина една богата на събития учебна година за българското неделно училище във Финикс.Службата свършва. „ Мало и голямо” се отправят към осветения от яркото слънце църковен двор, където трябва да последва обичайната неделна среща на хората. Но нещо е по-различно. Наоколо е пълно с весели деца, които тичат в устрема на своята игра. И красиво подредена сцена има. И портрет. А на портрета по-ярко от слънцето на Аризона светят образите на двамата първоучители Светите братя Кирил и Методий.

Ами да! Днес звучи за последен път през тази учебна година училищният звънец. Учениците от училището,  носещо тяхното име,  са се събрали още и да почетат патронния празник на своето школо и да отпразнуват Деня на българската просвета и култура.

„Върви, народе възродени, към светла бъднина върви ” се понася в небесната синева. Наравно с неукрепналите още детски гласчета зазвучават и гласовете на всички присъстващи. Днес е празник!
Специално подготвената програма от доайена на българския културен  и просветен живот във Финикс Пеги Кристал е и един специален поклон пред едно велико дело, което ни е съхранило като нация, което ни е дало славата на вечността, защото и „ ний сме дали нещо на света”. Стихотворения, стихотворения, стихотворения! Толкова много стихотворения за двамата братя, за буквите, за книгата, изпълниха малките първолачета и го направиха с такава мила детска забързаност, простота и чистосърдечие, че предизвикаха всеобща любов у хората. Беше интересно! Беше хубаво като на празник! И колко „ трудни” бяха гатанките, които младите четци прочетоха на присъстващите. Но отговорите на поредното „ що е то” летяха един след друг от родители и гости. И всеки получи награда за своята досетливост и бързина.

А накрая, под бурните овации на зрителите, на децата бяха раздадени и  свидетелствата  по  случай  завършването  на  учебната  година. Те  нямаха печати и подписи на важни хора, но за всички нас те са символ на една българска общност, която е силна, обединена и сигурна в утрешния ден, защото води своите чеда по пътя на българското самосъзнание и самоопределение.

Измина една богата на събития учебна година за българското неделно училище във Финикс. Гласовитото ято деца се разпиля след последния училищен звънец. На добър час, мили ученици! Приятна ваканция!

Надя Йосифова

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...