Какви сте били в предишния си живот? Връзката с датата ви на раждане!

Датата на раждане означава много повече от дата, на която се празнува рожден ден. Проверете сами какви може би сте били в предишния си живот според рождения ден.

От 14 до 28 юли, от 23 до 27 септември, от 3 до 17 октомври – Вие сте били гуру с широко сърце.Пленявали сте хората със своя чар и интелект.

От 22 до 31 януари, от 8 до 22 септември – Вие сте били странстващ артист.Човек с много буйна фантазия, Вие сте притежавали таланта да забавлявате хората. Успявали сте да покорите сърцата им и сте ги карали да Ви обожават и обичат.

Birthday horoscope

От 29 юли до 11 август, от 30 октомври до 7 ноември – Вие сте били изявен защитник на правдата. Вашата сила е била тактичността и хладнокръвното държание. Планирали сте добре всяко свое действие и умно сте избирали целите си. 

От 8 до 21 януари, от 1 до 11 февруари – Вие сте били добронравен разбойник.Родили сте се в бедно семейство и така много рано сте осъзнали, че светът е разделен на бедни и богати.

От 1 до 10 март, от 27 ноември до 18 декември –  Вие сте били господар на империя.Горда и амбициозна личност, Вие сте имали и голяма интелигентност.

От 12 до 29 февруари, от 20 до 31 август – Вие сте бил любимец на крале и управляващи. Никога не сте получавали нещо с насилие.

От 20 април до 8 май, от 12 до 19 август – Вие сте били безмилостен завоевател и покорител.

От 9 до 27 май, от 29 юни до 13 юли – Вие сте били образован мъдрец. Стремили сте се хората да се възхищават повече на мъдростта Ви, отколкото да получите добро обществено положение.

От 11 до 31 март, от 18 до 29 октомври, от 19 до 31 декември – Вие сте били голям оратор. Били сте изключително остроумен стратег, с големи ораторски способности.

От 28 май до 18 юни, от 28 септември до 2 октомври – Вие сте били авантюрист с нежно сърце.Смисълът на живота Ви е бил в това да откривате неизвестни места.

От 1 до 19 април, от 8 до 17 ноември – Вие сте били известен бунтовник.Непрекъснато сте се стремили да откривате мистичното. Когато сте разкривали една тайна, веднага сте се спускали да откривате и други.

От 1 до 7 януари, от 19 до 28 юни, от 1 до 7 септември, от 18 до 26 ноември – Вие сте били блестящ интелектуалец. Основните Ви качества са били искреност и интелект. Не са Ви липсвали и завистници заради гениалния Ви ум.

Източник: mall359.com

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...