Излезе от печат годишната брошура на БТПП Bulgaria in figures 2014

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) издаде годишната брошурата „Bulgaria in figures, 2014“. Това е петата поредна книжка от поредицата на БТПП „Bulgaria in figures“, издавана на английски език в удобен „джобен“ формат.

„Bulgaria in figures, 2014“  предоставя систематизирана информация за икономиката на страната за периода 2009 – 2013 г. и позволява бързо и лесно запознаване с важните икономически показатели и условията за бизнес в България. Изданието е изключително полезно за всеки чуждестранен бизнес партньор.

При всички негативни новини, идващи в последно време от България, има данни, които показват, че страната не е за подценяване като територия за инвестиции и бизнес. България заема втора позиция по най-малка обща данъчна тежест сред 28-те страни на ЕС. Няма друга държава от страните – членки, при която да има по-ниски ставки за корпоративен и подоходен данък.  България е и сред страните, заемащи водещи позиции в ЕС по най-нисък вътрешен дълг  с 18.9%  спрямо брутния вътрешен продукт  при  87.1% средно за ЕС. България изпъква и с ниския си бюджетен дефицит  – 6-то място  в ЕС по този показател.

Bulgaria in figures 2014

Брошурата „Bulgaria in figures” се разпространява до 70-те дипломатически представителства, акредитирани в България със седалище в София и до 56-те служби по търговско-икономически въпроси на България в чужбина, а също до членовете на Асоциацията на европейските палати „ЕВРОПАЛАТИ и до членовете на Асоциацията на световните търговски центрове. БТПП разпространява „Bulgaria in figures” и при редовните посещения на чуждестранни делегации у нас, при българските делегации зад граница, бизнес форуми и други важни събития.

За повече информация или поръчки:  София,  ул. „Искър” 9, Българска търговско-промишлена палата, тел. 02/8117 411.

Ива Иванова
Експерт Връзки с обществеността
Българска търговско-промишлена палата

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...