20 ГОДИНИ DEUTSCHE SCHULE – ЧАСТНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ – София

Частно езиково училище DEUTSCHE SCHULE София е първото лицензирано от МОН частно училище в България (още от 1992 г. с предхождащ подготвителен клас – заповед РД 14-61 от 09.09.1992 г.). В него се учат ученици от 1-12 клас и деца в предучилище и в детска градина.
DEUTSCHE SCHULE е основано и се ръководи от професор д-р на филологическите науки Станка Стоянова-Шпилнер, специалист по германистика и чуждоезиково обучение, с помощта на Посолството на Федерална Република Германия и на Германската служба за немски училища в чужбина в гр. Кьолн, Германия.

В DEUTSCHE SCHULE в обучението по немски език и английски език на всички степени са включени високо квалифицирани германски и английски/ американски преподаватели. Българските учители са също високо квалифицирани и мотивирани личности. Ограниченият брой на деца и ученици в паралелките дава възможност за индивидуален подход в зависимост от интересите и заложбите им.

Високата мотивация на всеки отделен учител и на целия учителски колектив като цяло
● създава стабилна среда за изграждането на учебни умения, навици и знания,
● води до атмосфера на доверие и взаимно зачитане между ученици и учители,
● елиминира максимално стресови ситуации,
● дава възможност за максимална мотивация и реализация на учениците,
● води до изграждането на позитивна ценностна система на всеки ученик – основна цел на възпитанието,
● води до постигането на отлични резултати в овладяването на учебния материал, както и до свободно владеене на два световни езика, което е задължителна предпоставка за самочувствие с покритие и за постигането на собствените цели.

DEUTSCHE SCHULE има вече 20-годишна традиция и опит в елитното обучение и възпитание на деца и ученици.

1614 София – Горна баня, ул. “Николай Хрелков” 42А
Контакти: тел. 957 60 41 и 869 55 87 GSM: 0889/98 64 91
http://deutscheschulesofia.eu/

Изтегли PDF брошура

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...