НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ И БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА

Уважаеми сънародници,
Държавната агенция за българите в чужбина предлага на вашето внимание проект за Национална стратегия за българите и българските общности в чужбина.

Информацията е публикувана на административния сайт на Агенцията:    http://www.aba.government.bg/?show=38&nid=1514

Очакваме вашето активно участие с предложения и препоръки по възможност до 15 февруари 2014 г.
на следния адрес:  aba@aba.government.bg

Иванка Славчева
Главен експерт в ДАБЧ и
Референт за българските общности в САЩ и Канада

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...