Важни новини за българите в Канада

Уважаеми родители и ученици,
Удоволстие е за мен да Ви уведомя, че ръководството на Peel District School Board – International Languages прие инициативата да открие клас КРЕДИТ по български език за първи път в Онтарио – Register for credit BULGARIAN International Language programs

Единственото условие, за да се реализира този проект е да имаме регистрирани поне 34 ученика от 9 – 12 клас.  Часовете по български език ще се провеждат в средното училище Brampton Cenntennial Secondary School в събота от 9:00 -12:00 ч.

Регистрацията започна от 15 септември и ще продължи до края на тази седмица!
Регистрацията може да бъде извършена само от ученика или родител/настойник и е по електронен път.
Моля Ви, следвайте указанията на този линк:
 https://www.school-day.com/pg/program/peel_select

Ръководството на Peel District School Board – International Languages прояви разбиране относно броя на учениците и се съгласи да направи компромис само за тази година (от 35 ученика, ни даде разрешение за клас от 27).  До този момент ние имаме регистрирани 4 (ЧЕТИРИ) ученика за изучаване на български език в средно училище, където курса ще им даде кредит и подпомогне за успеха им при кандидатстване във висше учебно заведение.
В този случай, с регистрирани 4 ученика, каквато и подкрепа да имаме, клас НЯМА да има!


ПОСЕЩЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ТОТЮ МЛАДЕНОВ В ТОРОНТО

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 4 октомври 2012 г. в Отава ще бъде подписано Споразумение между правителствата на Република България и Канада за социална сигурност. На следващия ден министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов и заместник-министър Зорница Русинова ще пристигнат в Торонто, за да информират лично най-голямата българска общност в Канада относно значението на конкретните разпоредби на споразумението.

Срещата с официалните гости от България ще се състои в петък, 5 октомври, от 19.00 часа, в залата на Македоно-българската източноправославна църква Св. Троица, на адрес: 201 Monarch Park Avenue, Toronto, ON M5A3N4.   

Съобщенията са доставени от Генералното Консулство на България в Торонто

Consulate General of Bulgaria – Toronto
65 Overlea Blvd. #230,
Toronto, ON, M4H 1P1
tel.:416 696 2420
fax.:416 696 8019

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...