БТПП стартира Mладежки национален конкурс

Ангажирана с реализирането на идеята за осигуряване на по-добри условия за младежите в България за професионална реализация и перспектива за развитие, Българската търговско-промишлена палата организира Национален конкурс на тема:
 
– Проектна идея за нова услуга/услуги  на БТПП за бизнеса; или
– Проектна идeя за подобряване начина на предлагане или качеството и достъпността на вече действаща услуга чрез използване на нови информационни технологии /IT/ – интернет платформа, приложение за мобилни устройства, он-лайн предлагане на съществуваща услуга и т.н.
 
Конкурсът е насочен към младежи в две възрастови категории – до 19 години и от 20 до 29 години. Като целта е да се насърчи иновативността и предприемаческия дух на младите хора в България чрез стимулиране разработването на проектни идеи, свързани с услугите, предлагани от БТПП за бизнеса. Това ще е още една стъпка за приближаване на обучаващите се до дейността и нуждите на фирмите.
 
Конкурсът ще включва 2 етапа:
 
      – Първи етап: набиране на проектни идеи в обем до три страници – срок 1 март 2014г.
      – Втори етап: селектиране до 20 от най-добрите проекти и поканване на преминалите първи етап кандидати да представят подробно разработване на проектната идея – срок 30 април 2014г.
 
Комисия ще обяви допуснатите проектни идеи за участие във втория етап в срок до 15 март 2014 г., след което ще бъдат публикувани в сайта на БТПП, на сайтовете на регионалните палати/камари, Facebook страницата на БТПП. Крайните резултати от конкурса ще бъдат обявени на 22 май 2014 г.
 
Подробна информация за участие в Младежкия национален конкурс на БТПП – http://www.bcci.bg/resources/files/konkurs-BCCI.pdf
 
Проектите може да се изпращат до БТПП на e-mail: bcci@bcci.bg
 
БТПП се надява, че чрез инициативата ще се насърчат младите хора да търсят и намират добро професионално развитие в България.

Гергана Димова

експерт ПР звено на Българска търговско-промишлена палата

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...