PMDAY – конференция за управление на проекти

Председателят на БТПП се срещна с г-жа Мариета Тодорова – директор обучения в PMI Bulgaria Chapter. За втора поредна  година PMI Bulgaria организира конференция, която ще представи добри международно признати методологии и практики за управление на проекти. Този година конференцията ще се проведе в петък, 12 Октомври 2012.
Г-н Цветан Симеонов потвърди, че представител на Палатата ще се включи в събитието. Организаторите на Конференцията обещават дискусии, презентации, споделяне на знания, създаване на контакти, добре известни международни и български лектори.

„Институтът за управление на проекти” е водеща световна неправителствена организация, с над половин милион членове и сертифицирани експерти по управление на проекти в над 185 държави. В България, „Пи Ем Ай – България чаптър”  (www.pmi.bg) е основана през декември 2009 г. като организация с нестопанска цел под супервизията на PMI, с основна цел да популяризира нейните стандарти и най-добрите практики за управление на проекти.

За регистриране или информация:  http://pmday2012.pmi.bg/bg/Register/Register.aspx

Гергана Димова, асистент ПР звено на
Българска търговско-промишлена палата

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...