СЪБОР НА БЪЛГАРСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ЦЕНТРОВЕ „АЗ БУКИ ВЕДИ“

Измаил, Украйна. На 10 ноември 2013 г. ще се проведе Събор на българските културно-просветни центрове „Аз Буки Веди“ към Всеукраинската обществена организация „Конгрес на българите в Украйна“. Ученици и преподаватели от филиалите на „Аз Буки Веди“ от Одеса, Иличовск, Болград и Измаил ще се съберат заедно в Измаилския държавен педагогически университет. В рамките на събора всяко училище ще представи визитната си картичка чрез сценично изпълнение. За участниците са предвидени викторини, а също така екскурзия по забележителните места на гр. Измаил. Подобен събор се провежда за втори път. Миналата година учениците и преподавателите се събраха в духовната столица на бесарабските българи – град Болград.

Юрий Граматик, президент на Всеукраинската обществена организация „Конгрес на българите в Украйна“:
„Това мероприятие го свързваме със завръщането към корените. Преди пет години стартирахме проекта на българския културно-просветен център „Аз Буки Веди“, който днес успешно работи в четири украински града. Успяхме да съберем деца, които редовно идват на училище и всяка година броят им се увеличава. По този начин се появи възможност у новото поколение българи да  не се губи родният език и култура.

Работата на „Аз Буки Веди“ не се ограничава само с часове в клас. Учениците ни посещават семинари по български език  в България. Освен България, нашите деца трябва да помнят за родните места на родителите си, дедите си. Затова започнахме да ги запознаваме с историята на българите в Бесарабия чрез подобни мероприятия, както този събор. Измаил е също важен център за българите в Украйна. Христо Ботев е работил в едно от училищата тук. От тогава и до днес българите са важен фактор в живота на този дунавски град“.

Българският културно-просветен център „Аз Буки Веди“ е създаден през 2008 г. към Всеукраинската обществена организация „Конгрес на българите в Украйна“. За краткия период „Аз Буки Веди“ се превърна в лидер сред българските неделните училища в Украйна. Центърът  сътрудничи с Министерството на образованието на Украйна,  Министерството на образованието, младежта и науката на РБългария иДържавната агенция на българите в чужбина. Успешната реализация на дейността се дължи и на Програмата „Роден език и култура зад граница“, в която „Аз Буки Веди“ участва всяка година. Около 400 българчета от Украйна учат роден език, литература, история,  запознават се с българската култура и обичаи във филиалите на „Аз Буки Веди“ в Одеса, Иличовск, Измаил и Болград. Към всеки един филиал са създадени вокални и хореографски колективи. Много от възпитаниците на „Аз Буки Веди“ са носители на първите награди в международни  литературни и творчески конкурси като „Таланти твої, Україно“, „Стефан Гечев”, „България в моите мечти”, „Прехвръкна птичка” и други. Сред випускниците има студенти в българските университети.

Максим Димитров
Пресцентър

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...