Международната организация по миграция открива Канадски визов център в София

На 6 август 2013 г. мисията на Международната организация по миграция /МОМ/ в България открива Канадски визов център в София. В него ще се приемат заявления за визи от български граждани, както и заявления за документи за пътуване на граждани със статут на постоянно пребиваващи в Канада.

Откриването на центъра е голямо облекчение за българите, желаещи за пътуват за Канада, тъй като досега заявлението за издаване на виза можеше да се подава в само канадското посолство в Букурещ поради липсата на съответното дипломатическо представителство в София.

Международната организация по миграция е междуправителствена, глобална и хуманитарна организация, специализирана в областта на управление на миграцията. Мисията на МОМ в България се стреми да подпомага правителството в развиване и осъществяване на миграционни политики, отговарящи ефективно на съвременните миграционни реалности и предизвикателства, целящи оптимален баланс между спазването на принципите на свободно движение на хора, контролирането на нередовната миграция и защита на човешките права на мигрантите.

infobusiness.bcci.bg

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...