Д-р Антония Първанова – посланик на ЕС в Лондон

На 9 и 10 май в Лондон се проведе Среща на високо равнище по въпросите на семейното планиране. Събитието се състоя в британския парламент. В дискусиите участваха представители на различни континенти и държави от цял свят.

Представител на Европейския съюз бе д-р Антония Първанова, която изразява позицията на Съюза по въпроса за семейното планиране и здравето на жените и децата,  поставяйки акцент и върху бъдещите приоритети.
Д-р Първанова наблегна на необходимостта за отделяне на специално внимание на хората, които не могат да имат деца и държавните стратегии за покрепа на високи  технологии и практики в медицината, които да улеснят достъпа до успешна репродукция.

Българският евродепутат се ползва с международна известност във връзка със създаване на фонда “Ин Витро” в България, който подпомага напълно безплатно при опита за асистирана репродуктивност на жените, които не могат да имат деца. От момента на създаването през 2009 година, фонда е заплатил над 15 500 асистирани репродукции. Този модел добива все по широка популярност в световен мащаб. Д-р Първанова бе поканена като негов създател с цел да сподели опита на България. 

Евродепутатът обърна внимание на подкрепата, както и важната роля на ЕС в областта репродуктивно здраве. Тя подчерта, че това са проблеми, за които са нужни инвестиции. Д-р Първанова припомни, че по време на срещата на високо равнище миналата година Европейската комисия обяви пакет от 23 милиона евро за семейно планиране. Тя не пропусна да отбележи, че въпреки усилията на ЕС е от особена важност и държавите-членки  да бъдат активни по въпросите на семейното планиране.

Юлия Методиева

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...