Председателят на БТПП представи предимствата за инвестиции в България на форум в Цюрих-Швейцария

На 13 март 2013 г. в Цюрих – Швейцария, по покана на Посолството на Република България в Берн и Търговската Камара на Швейцария, г-н Цветан Симеонов председател на БТПП, взе участие във форума „Инвестиции и търговия в България”.
Г-н Симеонов представи България като едно добро и привлекателнo място за инвестиции и бизнес. Н. Пр. Меглена Плугчиева, посланик на Република България в Берн, г-жа Нели Ташева, адвокат към немското посолсво в България и г-н Васил Радойновски, управляващ директор на Българо-швейцарската търговска камара, начертаха възможностите и перспективите за инвестиции и търговия в България.

В презентацията си г-н Симеонов описа дейността на Палатата и услугите в полза на инвеститорите. Той  подчерта предимствата за инвестиции в страната ни: членство в ЕС и НАТО, стабилна валута, нисък бюджетен дефицит и държавен дълг – вторият най-нисък държавен дълг в Европейския съюз (17.0% от БВП) и един от най-ниските бюджетни дефицити (2,1%) от 2011 г., образовани и квалифицирани кадри. Разходите за реализиране на бизнес също са ниски: 10% корпоративен данък, 10% данък върху доходите на физическите лица и конкурентно заплащане на труда в рамките на ЕС. Енергийните разходи и за наемането на офисни сгради и помещения, също са едни от най-ниските в сравнение с другите страни-членки на ЕС. В края на експозето г-н Симеонов конкретизира очакванията на фирмите от България за бизнес климата през 2013г.– част от проучване на европейско ниво, извършено сред членовете на БТПП.
 
В икономическо отношение между България и Швейцария се наблюдава тенденция на стабилен ръст на двустранния стокообмен. При износа (от 125.8 до 157 млн. евро) ръстът е 24, 8%. Вносът отбелязва ръст от 15% (от 181.4 на 208.5 млн. евро). Салдото остава отрицателно в размер на -51.5 млн. евро, въпреки устойчивата възходяща тенденция.
 
За периода 1996-2012 г. преките чуждестранни инвестиции на Конфедерация Швейцария в България възлизат на 1.29 млрд. евро. За периода януари-декември 2012г. Швейцария се нарежда на трето място по преки инвестиции в България със 168.7 млн. евро след Нидерландия и Люксембург (прогнозни данни на БНБ).
 
БТПП поддържа добро сътрудничество с редица организации в страната. На 23.02.1984г. в Базел, Швейцария е учредена Смесена търговска камара Швейцария-България, а през 2004 г. в София, България е създадена Българо-швейцарска търговска камара.
 
В БТПП  общо регистрирани фирми с швейцарско участие са 103, от които с 100% швейцарско участие – 53, смесени – 50.
 
Във форума се включиха повече от 40 швейцарски фирми.

Снимки може да видите тук: http://www.bcci.bg/news/5233

Гергана Димова – асистент ПР звено на Българска търговско-промишлена палата

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...