Д-р Антония Първанова води делегация на ЕП в ООН

От 4 до 7 март ще се проведе 57-та сесия на Комисията по статута на жените към ООН (CSW57) за премахване и предотвратяване на всички форми на насилие срещу жени и момичета. Комисията има за цел да напомни на държавите за съществуващите ангажименти и стандарти за борба с насилието срещу жени.

Д-р Антония Първанова ще представи позицията на Европейския парламент, като очертае законодателните и политически инициативи предприети от ЕП за подобряване мерките за защита на жертвите и елиминиране на това тежко нарушение на човешките права. Дискусията ще наблегне върху обстоятелството, че насилието срещу жени и момичета все още се премълчава и омаловажава.

Преди заминаването си, д-р Първанова заяви: “Милиони жени и момичета са нападани, бити, изнасилвани, осакатявани, убивани или стават жертва на трафик ежедневно. Настъпи моментът за приемане на политическа и правна рамка за елиминиране на насилието над жени във всичките му форми, на национално и международно ниво.”

“Това, което очаквам от 57-та Комисия за статута на жените е обединяване на усилията на правителствата и неправителствения сектор в посока на подобряване на положението на жените в обществото и представяне не само на препоръки за борба с насилието, но и предприемане на конкретни стъпки. Нужно е всички ние – правозащитници, политици и представители на бизнеса и неправителствения сектор да положим усилия и да изработим необходимата стратегия за действие на регионално, национално и международно ниво. Твърдо се ангажирам, това послание да бъде чуто от органите на ООН.” добави българският евродепутат и ключовите делегат на предстоящото в Ню Йорк събитие.

Темата за насилието срещу жените и борбата срещу това широко разпространено нарушение на човешките права е един от основните приоритети в дейността на Антония Първанова. Припомняме, че д-р Първанова бе докладчик на ЕП за Директивата за правата на жертвите на престъпления. Тя нанесе редица изменения с цел да предостави по-добра и ефективна защита на правата на жените жертви на насилие и да им осигури специализирана помощ. Българският евродепутат бе и единодушно избрана от колегите си през месец ноември, м.г. за докладчик по предстояща законодателна инициатива на ЕП за борба с насилието срещу жени.

Парламентарен офис на д-р Антония Първанова

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...