БТПП подкрепя Втория Балкански винен форум

Галина Нифору, председател на Българска асоциация на износителите на вино и директор на “The Balkans International Wine Competition” (BIWC), посети БТПП и разговаря с председателя на Палатата Цветан Симеонов.
Темата на срещата беше предстоящия втори Балкански винен форум в София (16-19 май 2013г.) и утвърждаване на София като Балканска винена столица. БТПП изрази готовност да подкрепи провеждането на форума.

Обсъдиха се възможностите за популяризирането му сред Балканските винени камари за представяне на региона като едно цяло на световните винени пазари, което да постави страната ни в равностойни и конкурентни позиции.

БТПП приветства идеята за организиране на кръгла маса по време на Балканския винен форум в разширен формат с участието на представители на фирми, производители и износители на вино от югоизточните страни. Това би дало възможност за фокусиране вниманието към възможностите за представяне на региона.

Бяха разгледани конкретни въпроси, свързани със сътрудничеството между Палатата и Българската асоциация на износителите на вино.

БТПП се ангажира активно да участва и популяризира съвместни инициативи за подкрепа на българските фирми от бранша.

Снимки: http://www.bcci.bg/news/5081

Гергана Димова – асистент ПР звено на
Българска търговско-промишлена палата

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...