Китайско учение

Имало едно време един остров, на който живеели всички чувства: Щастието, Тъгата, Познанието и всички други, включително и Любовта.
Един ден на чувствата било съобщено, че островът ще потъне, затова всички приготвили лодките да отплават. Единствено Любовта упорствала да остане до последния възможен момент.

Когато островът бил почти потънал, Любовта решила да помоли за помощ.

Богатството преминало покрай Любовта…
Любовта казала: “Богатство, вземи ме със себе си!”
Богатството отговорило: “Не мога, имам много злато на кораба си и няма място за теб.”

Любовта решила да помоли Суетата, която също преминавала в красив кораб.
“Суета, моля те, помогни ми!”
“Не мога да ти помогна Любов, ти си цялата мокра, може да повредиш кораба ми” – отговорила Суетата.

Тъгата била наблизо, затова Любовта я помолила: Тъга, позволи ми да избягам с теб!”
“Не мога, Любов… Толкова съм тъжна, че имам нужда да остана сама…”

Щастието също преминало покрай Любовта, но то било толкова щастливо, че дори не чуло, когато Любовта го повикала…

Внезапно се чул глас: Ела, Любов, аз ще те взема със себе си.”
Гласът бил на непознат възрастен… Любовта била толкова развълнувана и щастлива, че забравила да попита за името му.

Когато пристигнали на брега, непознатият продължил по пътя си.
Любовта, осъзнавайки колко много му дължи, попитала Познанието:
“Кой ми помогна”
“Помогна ти Времето.” – отговорило Познанието.
“Времето ли?” – учудила се Любовта. – “Но защо Времето ми е помогнало?”
Познанието се усмихнало и с дълбока мъдрост отговорило:
“Защото само Времето е способно да разбере колко Велика е Любовта!”

Това е Китайско учение. С пари можеш да си купиш къща, но не и дом.
Можеш да си купиш легло, но не и сън. Можеш да си купиш часовник, но не и  време.
Можеш да си купиш книга, но не и знание. Можеш да си купиш положение, но не и уважение.
Можеш да си платиш за лекар, но не и за … здраве.
Можеш да си купиш живот, но не и душа.
Можеш… да си купиш секс, но не и любов.
Можеш да си купиш всичко материално, но не и духовност.

Китайското учение носи късмет, защото изпращането на положителна енергия чрез добрите пожелания е най-добрият начин да помогнеш на ближния.
Началото е в Китай. Това учение вече 8 пъти е обиколило света. Но ето, че този път, то ще донесе щастие и на теб.

 

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...