Задължителен изпит по български език за българско гражданство

Създава се задължителен изпит по български език за хора, които искат българско гражданство на основание българските си корени, независимо на коя друга държава са граждани и моментното им местоживеене.

Тази голяма промяна в законите на Р България, която касае пряко нашенци в САЩ и по целия Свят стана ясна на заседанието на МС в сряда 20 юни 2012г. през изминалата седмица, стенограма24.doc на което бе публикувана на 21 юни на официалния уебсайт на Министерски Съвет на Република България (МС) като Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство. Решението е прието без коментари за допълнителни промени.

По думите на вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков от заседанието изпитът е необходим, за да са сигурни властите, че новите българи ще са „пълноправни членове на обществото“.

Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков: „Изпитът е необходим, за да са сигурни властите, че новите българи ще са пълноправни членове на обществото“

Не са отбелязани критериите за това как децата в предучилищна възраст ще могат да получат българско гражданство без да имат възможност да положат изпит по български език.

Евгени Веселинов

BulgariCA – БулгариКА

 

 

 

 

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...