ОРГАНИЗАЦИЯ НА НЕФОРМАЛНИ СРЕЩИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ С ИДЕАЛНА ЦЕЛ В ЧИКАГО

В Чикаго са регистрирани над двадесет формални (формални т. е. официално регистрирани) български организации с идеално цел (ОИЦ). Между ОИЦ съществува коректно и информационно взаимодействие. При необходимост ОИЦ осъществяват общи Срещи с цел размяна на информация по актуални проблеми. Срещите обикновено са от типа „Кръгла маса”, което означава равнопоставеност. Всяка една от ОИЦ може да предложи (с предпочитание до 20 януари на текущата година) и организира обща Среща. Съществува традиция във всяка нова Среща да участва и организаторът на последната среща. Управлението на Срещата се осъществява от модератор. На Срещата на ОИЦ няма ръководен организатор. На Срещата не се предлагат и гласуват решения, но могат да се изложат препоръки. На Срещата не се препоръчва да се коментират теми, отнасящи се до отсъстващи организации или личности (освен ако не са делегирали права на определени организации или личности).

Срещите се състоят от три главни и няколко помощни части. Главните части са с продължителност до 1 час.

 

Трите главни части са:
– Представяне на позиция или становище (обикновено от 3 до 5 минути);
– Дискусия по представените позиции (обикновено от 3 до 5 минути);
– Групови дискусии по интереси.

Помощните части са:
– Въведение в организацията и технологията на Срещата (до 10  минути);
– Откриване на Срещата и представяна на главната цел на Срещата;
– Специални съобщения;
– Закриване на Срещата.
 
Редът за изложение на позиция или дискусия обикновено се определя по реда на заявките за участие, постъпили на обявен предварително адрес (възможно е модераторът да определи и ред за участие по азбучен ред на ОИЦ).
 
Първата Неформална Среща на ОИЦ се състоя през февруари 2010 с главна цел „Обсъждане възможностите за създаване на Български дом в Чикаго”.
Втората Неформална Среща на ОИЦ се състоя през април 2011 с главна цел „Обсъждане на българския културен пазар в Чикаго”.

Третата Неформална Среща на ОИЦ се предвижда да се състои в събота на 7 юли 2012 с главна цел „Обсъждане теми за дискусии на Световната среща на българите в Брюксел през ноември 2012 година”.
 
Модератори на Първата и Втората среща се били Българо-Американска Асоциация и Българо-Американски център за културно наследство.

Пояснение: Неформална среща се приема като аналог на Клубна среща. Неформалната среща няма правен статут.

BOB-teh


 

Едно мнение за размисъл

 

Тема: „Финансиране на Организациите с идеална цел зад граница”.
 
Краен продукт: „Създаване на законови и нормативни документи за подпомагане и финансиране на Организациите с идеална цел зад граница от бюджета на Република България.”
 
Обосновка: Финансовите постъпленията от българските граждани в бюджета на Република България трябва да се разпределят между българските граждани с цел „За развитието на българите” независимо къде живеят нашите съграждани – в България или зад граница. Всяка година българските имигранти внасят в България минимум $ 1 000 000 000. Може да се приеме условно, че 10% от тях, във вид на данъци, постъпват в бюджета на Република България. Това означава, че от българите зад граница в бюджета на Република България постъпват около $ 100 000 000. Ако приемем, че 1% от тях могат да се заделят за българите зад граница, това означава $ 1 000 000. Да приемем условно, че в света има максимум 1000 български организации с идеална цел. Това означава, че всяка българска организация с идеална цел зад граница може да получава подкрепа по $1000 годишно.
 
Мария Цанкова


ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ГОСПОЖА МАРИЯ ЦАНКОВА

Госпожа Мария Цанкова е журналист по професия. Кариерата й преминава през програма „Хоризонт” на БНР и Дарик радио, където последователно е водещ и продуцент, заместник-главен редактор и главен редактор (2002-2003). От 2004 година Мария Цанкова работи в Министерството на външните работи като съветник и ПР на министрите по европейските въпроси. От 2009 е в Министерство на правосъдието, Дирекция „Механизъм за сътрудничество и оценка”, отговаряща за комуникацията с Европейската комисия по хода на реформите в областите правосъдие и вътрешен ред. От март 2012 е в администрация на Президента, в Комисията за българско гражданство и българите в чужбина.

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...