Искате ли добро заплащане за добра работа?

О.К. Тогава вижте какво ви предлагат американските юниони!

Знаете ли, че всеки американски юнион предлага платена програма за обучение в съответната професия? Понякога това обучение можем да наречем и „чиракуване”, както някога се е казвало в България или „квалификация” – един термин от по-ново време.

Когато дадено лице стане „чирак” в дадена програма, профсъюзите плащат за обучението, както и заплата на обучаващия се. Освен това всеки чирак е и член на съответния профсъюз, с всички привилегии на членството, включително здравно осигуряване и бенефиси за безработица.  Програмите обикновено траят 4 или 5 години и след завършването, квалифицираните вече работници стават пълноправни членове на съответния браншов юнион.

 В този брой ви представяме  една програма при обучението за  шофьори в строителството.

програма при обучението за  шофьори в строителствотоПрофесионалното обучение при американските профсъюзи представлява специална програма за квалификация, която се администрира от работодатели в партньорство с профсъюзна организация или търговска асоциация.  В случая обучаваните се подготвят за работа в отрасли, свързани със строителството. Техният стремеж да се квалифицират  е най-добрият път към кариерата в специализиран бранш.  Такава кариера предлага отлични заплати и бенефиси.  Тя носи и морално удволетворение, тъй като резултатите от по-добрата работата се виждат от всички.

Има много възможности човек да се подготви и получи добра работа. Очаква се през следващите десет години броят на специалностите,  свързани със строителството в Илинойс, да расте с добри темпове. Най-голямото търсене ще бъде насочено към специалисти като електротехници, бояджии, водопроводчици и, разбира се, шофьори в строителните процеси.

Повечето програми за чиракуване отнемат от три до пет години.  Типичната програма включва около 2 000 часа от обучение по време на работа и минимум от 144 часа обучение в класна стая.

Заплатата по време на обучението варира широко в зависимост от бранша и времето. В началото тя е от 30 до 70 процента от тази на пълноправните членове на профсъюза. По-късно се увеличава – обикновено на всеки шест месеца по време на стажа.  Когато програмата завърши, обучаващият се става пълноправен член на браншовия юнион.

ПРОГРАМА ЗА СТРОИТЕЛНИ ШОФЬОРИ

Тези шофьори превозват и разтоварват строителни материали и оборудване. Ако станете студент в програмата на „Тиймстерс” ще имате около осем  седмици /200 часа/ учене в класна стая и практическо обучение.

През първата година студентите изучават основни CDL правила. Това става в „Illinois Teamsters/Employers Apprenticeship & Training Fund Training Center”, който се намира на 990 NE Frontage Road, Suite 4, Joliet, Illinois. Класът се провежда от понеделник до петък от 08:00  до 16:30 ч..  Всички студенти трябва да присъстват и да участват в ежедневните упражнения.

Студентите не получават заплата докато трае обучението в центъра.  След приключване на първата част, която се реализира в класна стая (минимум 14 дни), те трябва да са явят на изпит.  При успешното завършване на всички изпити – взимат пермит.  След първоначалното обучение чираците получават заплата според таблиците на юниона и здравна осигуровка.

Вторият сегмент от обучението включва комбинация от лекции и практическо обучение на полигон.  При този сегмент, студентите трябва да прегледат предишните материали и да научат нови умения.  По време на полигона ще трябва да демонстрират правилно управление на превозното средство и знания за всички аспекти на безопасно управление във всичките му компоненти

Третият сегмент е след успешното завършване на обучението на полигон и включва шофиране по пътища. По това време студентът ще бъде придружен от инструктор и ще изпълнява различни моменти от кормуването.  Тези практически упражнения  включват истински ситуации, което ще създаде у обучаващия се умения как да се справи в реални житейски ситуации.  Това обучение трябва да бъде завършено успешно преди изпита  за професионален шофьор в щата Илинойс.

Четвъртата част на програмата се определя от инструктора при успешното завършване на горните три сегменти. Студентите имат право само на три опита да преминат успешно пътния изпит в центъра на „Тимстерс”.

Неизпълнение на програмата за чиракуване, ще доведе до отмяната на привилегиите CDL на студента..

Изисквания

Възраст. Кандидатите трябва да са не по-малко от осемнадесет (18) години.  Всеки кандидат трябва да представи надлежно доказателство за възраст.

Образование. Кандидатите трябва да притежават достатъчно знания за успешното завършване на обучението и да могат да разбират техническите инструкции.  Диплома за средно образование или GED е задължително. Трябва да се представи официална академична справка за средно образование.

Физически изисквания. Курсистите трябва да са годни физически да изпълняват основните задължения на професията, без да застрашават здравето и безопасността на себе си и на другите. От всички се изисква да преминат през тест за наркотици, според изискването на Отдела по Транспорт на САЩ (USDOT). Само одобрените за влизане в програмата преминават през физически преглед и тест за алкохол и наркотици.  Всеки може да бъде подложен на фитнес-тест при приемане в програмата и преди да бъде нает на работа.

Изпит за правоспособност. Кандидатите могат да бъдат подложени на изпит за основни умения, приети от щата, в който ще работят и трябва да вземат успешно всяка част на теста, за да е сигурно, че ще могат да разбират материалите, които ще учат.

Шофьорска книжка. Всеки трябва да е имал шофьорска книжка, поне клас “D”, за най-малко една година и трябва да поддържа валидността на книжката си за целия период на обучение

Чист рекорд на шофьор. Кандидатът трябва да представи своя чист рекорд на шофьор от секретаря на щата заедно с молбата за приемане в програмата.

Необходими документи

  • Свиделелство за раждане
  • Диплома за средно образование или GED или официален препис от училище
  • Илинойс клас “D” шофьорска книжка
  • Доклад от Секретаря на щата за рекорда на шофьор на кандидата (не по-стар от 30 дни от датата на молбата)
  • Такса от $ 25.00. Само в брой или мъни ордер..

„Тиймстерс” предоставя на всички равни възможности. Добре дошли са жените – кандидати и представителите на различните етноси!

 За повече нформация свързана с обучението:

http://www.bgpulseusa.com/index.php/work/apprenticeship.html

 За повече информация свързана с професиата „строителен шофьор”

http://www.bgpulseusa.com/index.php/work/apprenticeship/construction-driver-union-job.html

……………………………………………………………………………….

Тази страница е подготвена специално от BgPulseUSA (www.bgpulseusa.com), където разработват различни медийни проекти, включващи проучвания, реклама, журналистически и юридически разследвания. Материалите са публикувани с разрешението им и имат за цел да подпомогнат нашите сънародници при тяхното професионално ориентиране и стремеж към по-добър живот. „Старт” ще публикува и в бъдеще от тази ценна информация, с която разполагат нашите колеги. Включително и условията и изискванията за влизане в различните профсъюзи. 

©BgPulseUSA, Inc.  Препечатано с разрешение.  Препубликуването на този материал в какъвто и да е медиен формат, независимо дали е по интернета или във вестник без писменото разрешение на Bg Pulse USA, Inc. е забранено и е нарушение на законите за копирайт

 

 

 

Климент Величков

Спортен журналист, главен редактор и издател на вестници в България и САЩ.

You may also like...